Kauno bendruomenių centrų asociacija

KBCA susitikimas su NVO tarybos pirmininke

Vykdant SADM biudžeto lėšomis finansuojamo projekto "Bendruomenių ir kitų NVO bendradarbiavimo tiltai" veiklų planą, lapkričio 3 d. įvyko Kauno m. savivaldybės NVO tarybos pirmininkės Onos Balžekienės ir KBCA narių - pirmininkų ir aktyvo, susitikimas.
Jau seniai KBCA planavo susitikimą su NVO taryba, buvo susikaupę nemažai klausimų: kur link judės Kauno savivaldybės NVO politika pasikeitus tarybai, kaip bus su bendruomenių programos finansavimu, patalpomis ir kiti, aktualūs kiekvienam bendruomenės centrui, klausimai. Spalio 29 d. įvykusi Kauno NVO konferencija nepateikė atsakymų į rūpimus klausimus.

Ona Balžekienė papasakojo, kad darbas su NVO jai nauja sritis ir ji daug aiškinasi. NVO tarybos nuomone, pagrindiniai klausimai apima NVO finansavimą, programų prioritetus ir vertinimo kriterijus, viešumo ir skaidrumo politiką. Tačiau kol kas šie prioritetai ir veiklos vertinimo kriterijai neaiškūs, neaiški finansavimo politika, programos, vyksta pertvarka. NVO taryba kreipėsi į merą ir administracijos direktorių, kad jie pateiktų savo nuomonę šiais klausimais. Preliminariai numatyta, kad projektų šaukimas turetų būti paskelbtas apie lapkričio 25 d.
Bendruomenės prašo spręsti patalpų klausimus, pageidautų, kad šios patalpos būtų sutelktos vienoje vietoje visoms toje teritorijoje veikiančioms NVO, taip būtų lengviau jas išlaikyti.

Diskusijos metu BC pirmininkai pateikė klausimus dėl patalpų suteikimo mokyklose popamokiniu metu, iškeltas klausimas dėl rizikos mokyklų direktoriams, kad jie leidžia bendruomenėms naudotis patalpomis. Būtinas visų programų, vertinimo kriterijų ir prioritetų viešas svarstymas su nevyriausybinėmis organizacijomis, kaip to reikalauja NVO plėtros įstatymas.
KBCA tarybos pirmininkas pažymėjo, kad svarbu išlaikyti BIVP numatytą Žaliakalnio ir Aleksoto bendruomenių namų įgyvendinimą. Konstatuota, kad sujungus bendruomenių ir NVO programas (nors tai ir būtų didelė klaida, kurią savo laiku padarė SADM) į vieną, būtina padidinti finansavimo fondo dydį. Programos finansavimo eilutė turi būti įrašyta į Kauno strategijos planą ir fomuojamą 2016 m. biudžetą.

Iškeltas klausimas, kad bendruomenių centrams ir NVO būtų pateikta projektų analizė, kurią atliko tarybos darbo grupė, vadovaujama visuomeninės mero patarėjos I. Segalovičienės.

Bendruomenėms svarbi ir savivaldybės nuomonė, kaip bus vykdomi Bendruomenių metų renginiai, nes 2016 m. paskelbti Bendruomenių metais.

Visus klausimus O. Balžekienė užsirašė ir būtinai žadėjo spręsti, pasitelkus miesto valdžią. Tikėkimės, kad bendruomenių lūkesčiai pasiteisins ir bus išspręsti teigiamai.

2015-11-04

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple