Kauno bendruomenių centrų asociacija

Apie KBCA

Kauno bendruomenių centrų (BC) veiklos istorija jau siekia daugiau kaip 30 metų (pvz. Petrašiūnų BC netrukus pažymės savo veiklos 30-ties metų sukaktį, 5kurtas 1994-05-12), tačiau iki 2003 metų nebuvo nors kiek koordinuotos BC veiklos, pavienių centrų entuziazmą neretai atšaldydavo valdžios abejingumas ir nenoras produktyviai bendradarbiauti.
Situacija pradėjo keistis, kai 2003 m. balandžio mėn. Kaune buvo įsteigtos seniūnijos. Tai suaktyvino Kauno bendruomenės dalies norą kurti savo organizacijas, ir per pastaruosius 19 metų teisiškai įregistruotų bendruomenių centrų (BC) skaičius priartėjo prie šešiadešimties. Tapo akivaizdu, kad mieste pribrendo situacija BC atstovams pasikeisti informacija, derinti veiksmus, vienyti pastangas bendraujant su Kauno valdžios atstovais, ypač su seniūnijų darbuotojais. Geras impulsas įkurti koordinuojančią BC organizaciją tapo Kauno nevyriausybinių organizacijų paramos centro 2003 m. gegužės mėn. organizuota konferencija apie bendruomenių organizacijų bei valdžios atstovų bendradarbiavimą. Šioje konferencijoje dalyvavę Aleksoto, Petrašiūnų, Palemono, Šančių, Panemunės, Šilainių, Lampėdžių ir kt. BC atstovai apsisprendė suvienyti savo pastangas, ir po kelius mėnesius trukusių diskusijų įsteigė neformalią Kauno BC koordinacinę tarybą, kurios pirmininku išrinktas Aleksoto BC narys prof. R.Navickas. Prasidėjo naujas BC ir valdžios bendradarbiavimo etapas, pradėti ruošti įvairūs partnerystės ir bendradarbiavimo projektai, užmegzti kontaktai su Vilniaus bendruomenių centrais. Bendraujant su Kauno valdžios atstovais, labai greitai paaiškėjo, kad neformali koordinacinė taryba negali būti savivaldybės partneriu, todėl 2004 m. birželio 10 d. buvo juridiškai įteisinta Kauno BC asociacija (KBCA), apjungusi 11 BC (2022 m. KBCA vienija 24 BC iš 59 Kauno m. bendruomeninių organizacijų). Aktyviai bendraujant su valdžios atstovais, buvo paruošta ir miesto tarybos 2004 07 15 patvirtinta Kauno savivaldybės bei KBCA bendradarbiavimo sutartis, kuri pratęsta 2009 m. ir 2014 m., įsteigtas savivaldybės fondas BC remti, kuris, keisdamas savo pavadinimus, rėmė Kauno BC projektus iki 2015 m., atsirado geros perspektyvos normaliam savivaldybės ir BC dialogui, abipusei naudingai partnerystei. KBCA ir Kauno savivaldybės bendradarbiavimas buvo geras pavyzdys kitų Lietuvos miestų savivaldybėms. Turime konstatuoti, kad 2015 m. kovo mėn. po savivaldos rinkimų Kauno mieste praktiškai radikaliai pasikeitus tarybai, bendradarbiavimas su savivaldybe beveik nutrūko dėl neigiamo valdančios daugumos požiūrio į bendruomenių ir nevyriausybines organizacijas.

2009 m. KBCA iš Valstybės fondo gavo biuro patalpas K.Petrausko g. 38, kuriose vyko dauguma asociacijos renginių. Tačiau, pasikeitus įstatymams ir panaikinus panaudą valstybiniam turtui, nuo 2019 m. kovo 21 d. Kauno bendruomenių centrų asociacija persikėlė į kitas patalpas, esančias adresu Veiverių g. 151-201, o nuo 2021 m. gruodžio mėn. - biuras laikinai prisiglaudė Kiečių g. 112.
Vienas iš KBCA siekių buvo nacionalinis Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų veiklos koordinavimas. Šis siekis buvo realizuotas, 2010 m. kovo mėn. kartu su Vilniaus bendruomenių asociacija ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga įkūrus Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungą (LVBOS). Veikiant kartu, jau per vienerius metus pasiekta bendruomenėms svarbių rezultatų: pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vėliau su Vidaus reikalų ministerija, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija ir kitomis, patvirtinta nacionalinė bendruomenių veiklos plėtros programa, įsilieta į Lietuvos NVO koalicijos veiklą, KBCA tarybos pirmininkas R. Navickas tapo NVO reikalų koordinavimo komisijos ir NVO tarybos nariu, atsirado galimybė tiesiogiai bendrauti su LR Seimo ir Vyriausybės atstovais. Perspektyvos nuteikia viltingai, padidėjęs valdžios dėmesys vietos bendruomenėms įpareigoja plėsti mūsų organizacijos veiklą.

© 2011-2024 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple