Kauno bendruomenių centrų asociacija

Kauno regiono bendruomenių ir NVO forumas

Penktadienį, lapkričio 20 d., KBCA organizavo Kauno regiono bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų patirties pasidalinimo forumą. Forume dalyvavo 52 bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų (apie 90 dalyvių) iš Kauno miesto ir rajono, Prienų, Kaišiadorių, Kazlų Rūdos rajonų ir Vilniaus miesto, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Guoda Burokienė, LR Seimo narys Donatas Jankauskas. Seimo narys sveikindamas forumo dalyvius, pasidžiaugė forumo idėja suburti draugėn, pasikeisti veiklų patirtimi nevyriausybines ir bendruomenių organizacijas, palinkėjo dalyviams darbingos nuotaikos.
Labai gaila, bet forume nedalyvavo nė vienas iš kviestųjų Kauno m. savivaldybės vicemerų, o iš Valdymo ir bendruomenių komiteto - tik tarybos narys G. Žukauskas,

Forume pranešimus skaitė: Lietuvos NVO tarybos, NVO koalicijos ir KBCA tarybos pirmininkas prof. Ramūnas Navickas (apie Lietuvos NVO padėtį, NVO koaliciją, jų tikslus ir veiklą) NVO plėtros įstatymą bei pristatė KBCA veiklą); apie Kauno NVO tarybos veiklą ir tikslus - Socialinių inovacijų fondo (SIF) direktorės pav ir Kauno NVO tarybos pirmininko pavaduotoja Audronė Kisielienė; "Palankus bendravimas ir komunikacijos kanalai NVO" - M. Romerio universiteto Socialinių technologijų fakulteto doc. Tomas Butvilas; "Socialinis verslas - naujos galimybės NVO ir bendruomenėms" - Socialinės integracijos instituto programų vadovė Marija Šaraitė (projektai "Avilys", "Pagalbadaiktais.lt" ir kt.); apie asociacijos "Šviesuva" švietėjišką bei UAB "Pirmas žingsnis", kaip socialiai atsakingos įmonės, veiklas papasakojo asociacijos ir įmonės vadovas Algimantas Astrauskas.

Po pietų visi dalyviai pasidalino į 5 Diskusijų kavinės grupes. Grupės sprendė sekančius klausimus: Nevyriausybinių organizacijų finansavimas, šaltiniai ir jų paieška - moderatorė Socialinių inovacijų fondo direktorė Liudmila Mecajeva; Jaunimo aktualijas įtraukiant jaunimą į verslo  kūrimą ir darbą - moderatorė Kauno jaunimo organziacijų sąjungos "Apskritasis stalas" pirmininkė Monika Simaškaitė; Socialinio verslumo ir verslumo idėjas svarstė grupė moderuojama Rūtos Pusvaškienės, Kauno r. Pagirių kaimo bendruomenės centro pirmininkės; NVorganizacijų bedra(darbia)vimo galimybes - moderatorius doc. Tomas Butvilas ir Motyvacijos variklio NVO veikloje "ieškojo" grupė, vadovaujama moderatorės Jolantos Kavalės, KTU Karjeros centro vadovės.

Grupės, pristatydamos savo diskusijų išvadas, pažymėjo svarbiausias, jų manymu, išvadas: skaidrus aiškus finansavimas - savivaldybių programose prioritetų nustatymas ir skaidrumas (t.t., kiek procentų nuo Kauno m. savivaldybės biudžeto skiriama NVO konkursams), informacijos skelbimas Kauno savivaldybės interneto svetainėje, būtina dalį fondo lėšų skirti instituciniam NVO stiprinimui.
Jaunimo grupė pažymėjo, kad savo veiklai jaunimo reikia ieškoti jau mokyklose ir ugdyti aktyvius narius ir savanorius, kurti verslus, iš kurių labai originalią pasiūlė Kauno kurčiųjų jaunimo sąjunga: įkurti gestų kalba kalbančiųjų kavinę.
Motyvacijos grupė aptarė, kad NVO veiklai trukdo pasyvumas, lėšų stoka, biurokratija, o veiklą motyvuoja dalinimasis patirtimi, socialinis bendrumas, augimas, tobulėjimas, geros emocijos, savirealizacija, gynyba.
NVorganizacijų bendra(darbia)vimo galimybės grupės dalyviai matė mokymuose, tęstinume ir nuoseklume, bendruomenių galios stiprinime ir dialoge su savivaldybe, tarp institucijų ir regioniniame, nacionaliniame ir ES lygmenyse.
Socialinio verslo ir verslumo grupė pažymėjo, kad nežiūrint į esamas įstatymo spragas ir neišbaigtumą, kad NVO ir bendruomenių socialinį verslumo idėjas stabdo nesutvarkyta įstatyminė bazė, socialinės krypties verslą esamomis sąlygomis galima kurti. 

Visus diskusijų grupių pasiūlymus pasiūlyta įrašyti rezoliucijoje Kauno miesto savivaldybei.

KBCA džiaugiasi, kad pirmą kartą organizuotas Kauno regiono NVO forumas buvo naudingas visiems, organziacijų atstovai aktyviai bendravo ir keitėsi kontaktais.

Forumo metu buvo organizauota veiklų stendų ir viešinimo medžiagos paroda. Stendai buvo vertinami. Komisijos sprendimu neskirta pirmos ir trečios vietos, o antros vietos laimėtojais pripažinti Lampėdžių, Palemono bendruomenių centrai ir VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro spalvingas fotografijų ciklas apie valgį "Maisto supervizija".

Renginio rėmėjas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014-2016 metų veiksmų planą SADM biudžeto lėšomis finansuojamas projektas "Bendruomenių ir kitų NVO bendrdarbiavimo tiltai", Nr. NOBP1-34, 2015-04-27.
Rengino partneriai: UAB "Pirmas žingsnis" asociacija "Šviesuva".

2015-11-24

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple