Kauno bendruomenių centrų asociacija

Kauno m. savivaldybė planuoja pirkti socialines paslaugas iš bendruomenių organizacijų

Kauno miesto Savivaldybė 2016 m. planuoja pirkti socialinės paslaugas iš Kauno mieste veikiančių  NVO (bendruomenių centrų) , atliekant viešuosius pirkimus.

Kauno miesto savivaldybės Mero 2015 m. rugpjūčio 14 d. potvarkiu Nr. M-232, yra sudaryta darbo grupė, kurios tikslas įvertinti Kauno miesto savivaldybės socialinių paslaugų sistemą. Ši darbo grupė įpareigojo Socialinių paslaugų skyrių parengti socialinių paslaugų sistemos pertvarkos veiksmų planą Kauno mieste.  Šiuo tikslu  buvo organizuojamas pasitarimas 2015-11-25 d. (trečiadienį,) 10 val.  Kauno miesto Savivaldybės Mažojoje salėje, dėl Socialinių paslaugų teikimo  sistemos pertvarkos Kauno mieste.

Susitikimo metu  buvo pristatytas socialinių paslaugų pirkimo modelis,  taip pat aptarta, kaip galima būtų įtraukti bendruomenių centrų vykdomas programas, darbuotojus ir pan., sprendžiant socialines problemas dėl trūkstamų paslaugų teikimo mieste.  

Bendruomenių reikalų koordinatorė E. Jaudegienė persiuntė visiems bendruomenių centrams šio susitikimo informacinę medžiagą, ją pagal galimybes reikia pristatyti savo bendruomenėje ir pasitarti, ar turite galimybių teikti reikiamas  paslaugas, kurias Savivaldybė pirktų iš bendruomenių.

Bendruomenių centrams elektroniniu paštu pateikta lentelė, kurią labai prašome užpildyti iki šio penktadienio, lapkričio 27 d.  (arba vėliausiai iki pirmadienio, lapkričio 30 d., ryto). Ši informacija labai svarbi tolimesniam prioritetų dėliojimui.

2015-11-25

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple