Kauno bendruomenių centrų asociacija

Žaliakalnio VVG strategijos rengimo pristatymas

Gruodžio 10 d. 17 val., Žaliakalnio seniūnijos salėje (Partizanų g. 5) vyks projekto " Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos rengimas" pristatymas bendruomenei.
Žaliakalnio plėtros strategija siekia pagerinti Žaliakalnio seniūnijos gyventojų vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenės socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenės, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Dalyvaudami Žaliakalnio plėtros strategijos rengime Jūs galite nuspręsti, kokiems tikslams ir uždaviniams bus panaudotas Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimui skirtas Europos Sąjungos fondų finansavimas.

Kviečiame dalyvauti ir paraginti dalyvauti  Žaliakalnio bendruomenės aktyvius narius, savo kaimynus, Žaliakalnio seniūnijos teritorijoje veikiančias nevyriausybines organizacijas, verslo įmones, kultūros ir švietimo įstaigas aktyviai dalyvauti pristatyme.

Projekto vykdytojas - Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė.

Asmuo kontaktams - Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės pirmininkė Regina Markevičienė,
tel. 8616 13981, el. p. zaliakalnio.vvg@gmail.com.

Projektas finansuojamas iš Europos Socialinio fondo lėšų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

 
Smulkiau yra skelbime Renginių skyrelyje.

2015-12-08

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple