Kauno bendruomenių centrų asociacija

Baigiamoji projektų aptarimo konferencija

Gruodžio 18 d. Kauno bendruomenių centrų asociacijos BC pirmininkai ir bendruomenių centrų aktyvistai susirinko į baigiamąją vykdytų projektų aptarimo konferenciją.
Jaukioje Aleksoto seniūnijos salėje KBCA tarybos pirmininkas R. Navickas pristatė visų 2015 metų nuveiktų darbų ir projektinių veiklų ataskaitą.

O šių darbų per metus atlikta tikrai daug. Asociacija vykdė 3 projektus: Kauno m. sav. finansuojamą "Asociacijos veiklos plėtra" Nr SR-0492, sut. 2015-03-24, SADM biudžeto lėšomis finansuojamą "Bendruomenių ir NVO bendradarbiavimo tiltai" Nr. NOBP1-34, sut 2015-04-27 bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos projektą "Eismo saugumas bendruomenėse 2015", vykdytą 2015-4-15 - 11-26. Šiais metais KBCA dalyvavo ir bendrame kartu su LSU NordPlus projekte „Šiaurės – Baltijos šalių fizinio aktyvumo jungtys“ (Nordic-Baltic Physical Activity Bridges (NBPAB) NPHZ-2014/10107.
Vienos iš svarbiausių atliktų veiklų: Socialinio verslumo ir ES paramos socialinių paslaugų vystymui mokymai, Kauno regiono Bendruomenių ir NVO patirties pasidalinimo forumas, išvykos į kaimo bendruomenes ir miestų NVO pasisemti socialinių paslaugų ir verslumo vystymo patirties, diskusijos Seime ir VVG seminarai, pasirašytos sutartys KBCA - M. Romerio universitetas, LVBOS - VRM bendradarbiavimo bei KBCA - LSMU, KBCA - Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, surengtos dvi BC rankdarbių ir tautodailininkų parodos ir kt. Buvo pažymėtas ir labai glaudus bendradarbiavimas su Kauno apskr. VPK bendruomenės pareigūnais Saugios kaimynystės, eismo saugumo ir kitais svarbiais abiems pusėms klausimais. Tačiau šalia šių darbų pirmininkas R. Nvickas pažymėjo, kad pasikeitus valdžiai Kauno m. savivaldybėje, praktiškai nėra bendradarbiavimo su naująja valdžia, nesulaukiama netgi Valdymo ir bendruomenės komiteto dėmesio KBCA renginiams, asociacija neteisėtai buvo pašalinta iš miesto Vietos veiklos grupių formavimo proceso.

Aptarime dalyvavusi tarybos narė ir Kauno m. NVO Ona Balžekienė buvo sužavėta asociacijos veiklos ir išreiškė viltį, kad padėtis su valdžia vis tik gerės.

Į konferenciją buvo pakviesti ir dalyvavo Kauno apskr. VPK Viešosios tvarkos valdybos viršininkas R. Stukas, Prevencijos sk. viršininkė Joana Gudelytė bei Bendruomenės pareigūnų sk. viršininkė Agnė Greblikaitė. R. Stukas padėkojo už vaisingą bendradarbiavimą ir pristatė naująją Prevencijos sk. viršininkę Joaną Gudelytę.
Asociacija padėkojo už bendradarbiavimą Agnei Greblikaitei, kuri kartu su kitais bendruomenės pareigūnais, organizuojant projektinius renginius, visada nuoširdžiai padėjo.

Po tarybos pirmininko ataskaitos buvo pristatyta ir naujoji Lampėdžių BC pirmininkė Dalia Akramienė, kuri pakeitė ilgametę Lampėdžių BC pirmininkės pareigas ėjusią E. Gudišauskienę.
Konferencijos dalyvius pasveikino jaunasis dainininkas Lukas Gedvila, atlikęs keletą kalėdinių dainų, visus skaniu troškiniu pavaišino Danutė Šerniuvienė. Savo įspūdžiais ir ateitiies planais po konferencijos dalyviai dalinosi prie kavos puodelio.

2015-12-20

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple