Kauno bendruomenių centrų asociacija

Kauno taryboje patvirtintas naujas NVO ir kitų organizacijų finansavimo mechanizmas

Kaip paskelbė Kauno m. savivaldybė, gruodžio 29 d. miesto taryba patvirtino naują NVO ir kitų organizacijų finansavimo mechanizmą, kuris bus "žingsnis skaidrumo link".
Deja, prioritetams svarstyti buvo paliktas šventinis laikotarpis, o patys prioritetai A4 lape pateikti gruodžio 18 d. atvirame NVO tarybos posėdyje. Pasiūlymus reikėjo pateikti iki gruodžio 27 d. Labiausiai liūdina tai, kad bendruomenių ir NVO programos sujungtos į vieną programą, kaip tai padarė savo laiku SADM. Deja, nepasiteisinus šiai programai, nuo kitų metų skelbiama nauja bendruomenių organizacijoms skirta programa. Mūsų savivaldybės taryba, Valdymo ir bendruomenių komitetas neatsižvelgė ir neįtraukė į prioritetus tai, kad 2016 metai paskelbti Bendruomenių metais.

Toliau perkeltas kauno m. sav. Ryšių su visuomene skyriaus straipsnis iš http://www.kaunas.lt/2015/12/naujienos/kaune-patvirtintas-naujas-nvo-ir-kitu-organizaciju-finansavimo-mechanizmas-zingsnis-skaidrumo-link/

Kauno miesto taryba pritarė siūlymui rengti naują iš Kauno miesto biudžeto finansuojamų nevyriausybinių (NVO) ir kitų organizacijų projektų organizavimo sistemą.

„Iki šiol vyravo nuostata, jog savivaldybė turi remti nevyriausybinės organizacijas, miesto bendruomenes, tačiau jos nėra nei pašalpos, nei paramos gavėjai. Jos yra mūsų kolegos ir partneriai, dirbantys tam pačiam tikslui – spręsti miesto bendruomenei aktualias problemas. Šitoks šelpimo modelis pristabdė aktyvios, sąmoningos visuomenės vystymąsi. Keisdami sistemą siekiame, jog NVO ar kitų organizacijų įgyvendinti projektai tarnautų miestui, o ne pačioms organizacijoms. Nuo šiol projektus vertins ekspertai, kurie užtikrins jų skaidrumą, kokybę. Savivaldybės administracijos padaliniai stebės projektų įgyvendinimą, o projektų rezultatai įeis į tų padalinių planus“, – aiškino Kauno miesto tarybos Valdymo ir bendruomenių komiteto pirmininkė, visuomeninio judėjimo „Vieningas Kaunas“ atstovė Rasa Šnapštienė.

Viena iš naujosios sistemos rengėjų, Kauno mero patarėja Irena Segalovičienė akcentavo, kad projektų konkursai bus rengiami centralizuotai – dėl to visa sistema projektų pareiškėjams ir vykdytojams bus aiškesnė, suprantamesnė ir patogesnė. Svarbu ir tai, jog projektus vertins profesionalūs ir nepriklausomi ekspertai. Anksčiau neretai pasitaikydavo atvejų, kuomet sprendimai dėl finansavimo būdavo politizuoti. Nuo šiol bus orientuojamasi į depolitizuotą ir skaidrų sprendimų finansuoti priėmimą.

Galimybės jaunimui

„Iš tiesų startas geras, bet iki finišo reikės įveikti dar nemažai kliūčių ruožų. Matome, jog vienos NVO yra stipresnės, kitos silpnesnės. Todėl labai svarbu suteikti kuo daugiau informacijos mažiau patyrusioms NVO, tartis su jomis. Svarbu judėti į priekį, o jei iškils problemų – jas spręsti nedelsiant“, – teigė Kauno miesto nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkė, liberalų sąjūdžio atstovė Ona Balžekienė.

„Sukūrus naują finansavimo ir organizavimo mechanizmą atsiveria galimybės stiprinti pačias nevyriausybines organizacijas, atskleisti jų gebėjimus. Labai svarbu, jog stiprinamas jaunimo organizacijų dalyvavimas sprendžiant miestui aktualius klausimus. Jeigu anksčiau jie galėdavo teikti tik su jaunimo reikalais susijusius projektus, tai nuo šiol jie galės pretenduoti į bet kurią sritį – kultūros, sporto, socialinę ir pan. Tai įneš naujų vėjų“,- kalbėjo Kauno miesto tarybos Savivaldos ir bendruomenių plėtojimo komiteto narys, socialdemokratų atstovas Darius Razmislevičius.

Kvietimai – vasarį

2016 m. vasarį patvirtinus Kauno miesto savivaldybės biudžetą, NVO ir kitos organizacijos bus kviečiamos teikti projektus, siekiančius įgyvendinti savivaldybės strateginius tikslus ir veiklos metinius prioritetus bendrosios gyventojų kultūros ugdymo, miesto įvaizdžio stiprinimo, visuomenės sveikatos stiprinimo, socialinių paslaugų plėtros bei kūno kultūros ir sporto plėtojimo srityse.

Šiuo metu taip pat rengiamas Viešųjų paslaugų teikimo srities programų projektų, finansuojamų Kauno miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, atrankos, vertinimo ir finansavimo tvarkos projektas, kuriuo bus nustatyti detalūs reikalavimai projektams. Šį dokumentą visoms suinteresuotoms šalims savivaldybės administracija planuoja pristatyti 2016 m. pradžioje.

Kauno m. savivaldybės Ryšių su visuomene poskyrio informacija

 

 

2015-12-29

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple