Kauno bendruomenių centrų asociacija

2016 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS „SPORTUOJANTI BENDRUOMENĖ“

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportuojanti bendruomenė“. Konkurso tikslas – sudaryti sąlygas gyvenamųjų vietovių bendruomenėms tapti fiziškai aktyvesnėms, sveikesnėms ir stiprinti bendruomeniškumą.

Paraiškas konkursui gali teikti tik teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos bendruomeninės organizacijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jos plėtoja (vienokia ar kitokia forma) kūno kultūrą ir sportą, sveiką gyvenseną, poilsio, turizmo bei rekreacinę veiklą ir kurios, paraiškos teikimo metais, iš departamentui skirtų valstybės biudžeto asignavimų nėra gavę lėšų to paties pobūdžio veiklai. 

Bendruomeninė organizacija, tai asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje. 

Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos nuo 2016 m. vasario 1 d. iki kovo 1d

Konkursas vykdomas pagal Kūno kultūros ir sporto projektų „Sportuojanti bendruomenė“ finansavimo tvarkos aprašą. Patenkinus paraišką ir skyrus valstybės biudžeto lėšų projekto įgyvendinimui, pareiškėjai turės užtikrinti valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytą minimalų užsiėmimo dalyvių skaičių. 

Projektai turi būti orientuoti į Kūno kultūros ir sporto srities „Sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas“ kryptį „Bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimas“. 

Užpildyta paraiškos forma (originalas su parašais, 1 egz.) su priedais turi būti pateikta iki 2016 m. kovo 1 d. adresu: Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Žemaitės g. 6, LT-03117. 

KONKURSO APRAŠAS IR PRIEDAI:

Informacija skelbiama Kūno kultūros ir sporto deparatamento interneto svetainėje:
http://www.kksd.lt/index.php?802238510

2016-01-25

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple