Kauno bendruomenių centrų asociacija

VRM skelbia Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų konkursą

Vidaus reikalų ministerija, siekdama nustatyti geriausią 2015 m. nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektą (programą), skelbia konkursą.Šis konkursas nėra finansavimui gauti, tai gerosios praktikos projektų įvertinimo konkursas.

Konkurse gali dalyvauti 2015 m. vykdytas (baigtas vykdyti arba tebevykdomas tęstinis) nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas, atitinkantis vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-97 patvirtintų konkurso nuostatų nustatytus reikalavimus ir Vidaus reikalų ministerijos šiais metais skelbiamas konkurso temas – „Nusikaltimų prieš pagyvenusius žmones prevencija“ ir „Nusikaltimų prieš vaikus prevencija“. 

Projektas gali būti finansuotas bet kokių nacionalinių bei tarptautinių fondų ar programų, taip pat vykdytas iš vidinių institucijos/organizacijos resursų. Projekto tikslai – nusikalstamas veikas ir pažeidimus skatinančių priežasčių, rizikos veiksnių šalinimas, konkrečių neigiamų, įstatymus pažeidžiančių reiškinių šalinimas, šviečiamoji-prevencinė bendruomenės veikla, viktimizacijos mažinimas (darbas su aukomis).

Konkurso nuostatai paskelbti „Valstybės žiniose“ (2005, Nr. 48-1602, pataisymai – 2007,          Nr. 10-401; 2011, Nr. 7-258; 2014, Nr. 2014-10714) ir Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje (http://vrm.lrv.lt//uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Viesasis_saugumas/Konkursas/Konkursonuostatai2015.pdf ).

Konkursui projektus gali pristatyti asociacijos (nevalstybinės organizacijos), valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai ir bendruomenės, juridiniai,bet ne fiziniai asmenys. Vieno rengėjo konkursui pristatomų projektų skaičius neribojamas.

Projektai konkursui turi būti pristatyti iki 2016 m. kovo 1 d., pateikiant Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentui (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius) iki 5 lapų apimties paraišką (1 egz.) ir jos elektroninę kopiją.  Paraiška pateikiama užklijuotame ir užantspauduotame voke, o jos elektroninė kopija tame pačiame voke – kompiuterinėje laikmenoje (kompaktiniame diske) arba atsiunčiama elektroninio pašto adresu – giedre.pakalniene@vrm.lt. Ant voko yra nurodomas Vidaus reikalų ministerijos adresas, konkurso, kuriam teikiama paraiška, pavadinimas, projekto rengėjo pavadinimas ir adresas, o ant kompiuterinės laikmenos (kompaktinio disko) – projekto pavadinimas. Esant neatitikimams tarp paraiškos ir jos elektroninės kopijos, vertinamas voke pateiktas paraiškos variantas. Projekto pateikimo data laikoma voko pateikimo data (nustatoma pagal pašto žymeklio datą).“ Taip pat galima pateikti papildomą medžiagą.

Projektus vertins speciali komisija pagal šiuos kriterijus:

  1. Projektas turi būti skirtas nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų skaičiui mažinti ir (arba) gyventojų saugumo jausmui, pasitikėjimui teisėsaugos institucijomis didinti.
  2. Projekto rengėjo ar valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos, asociacijos ar mokslo ir studijų institucijos atliktas projekto efektyvumo įvertinimas, akivaizdūs projekto vykdymo rezultatai, jų teigiamas poveikis visuomenės ir (arba) gyvenamosios vietovės bendruomenės saugumui.
  3. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, į prevencinę veiklą siekiama įtraukti visuomenę ar jos grupes.
  4. Projektą galima pakartoti arba vykdyti kitiems subjektams.
  5. Projekto novatoriškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas. 

Konkursą laimėjusio projekto rengėjui bus paskirta premija. Kitiems konkurso dalyviams gali būti paskirtos paskatinamosios premijos arba įteikti vidaus reikalų ministro padėkos raštai.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 271 8721 (iki  2016 m. vasario 12 d.).

Vidaus reikalų ministerijos Viešųjų ryšių informacija: http://vrm.lrv.lt/lt/administracine-informacija/konkursai/nusikaltimu-ir-kitu-teises-pazeidimu-prevencijos-projektu-konkursas

2016-02-04

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple