Kauno bendruomenių centrų asociacija

VRM patvirtino Kauno miesto integruotą teritorijų vystymo (ITV) programą

Sausio 21 d. Vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis patvirtino Kauno miesto integruotą teritorijų vystymo (ITV) programą. Tai  konkretus planas opiausioms laikinosios sostinės problemoms spręsti.

Kauno miesto ITV programoje numatyta, kokių bus imtasi veiksmų ir kokios bus panaudotos lėšos tam, kad per ateinančius šešerius metus laikinojoje sostinėje būtų sprendžiamos jos augimui didžiausios įtakos turinčios ekonominės, socialinės, demografinės ir aplinkos bei klimato kaitos problemos, plėtojamos miesto stiprybės.

Kauno miesto savivaldybės parengta ir su ministerijomis suderinta programa įvertina viso miesto vystymo potencialo ir problemų visumą bei išskiria tikslines kompleksinio vystymo teritorijas, kurių sėkminga plėtra labiausiai įtakos Kauno augimą, jo potencialo atvėrimą.

Kaune išskirtos dvi,  istorinę miesto dalį supančios,  tikslinės teritorijos – Aleksoto ir Žaliakalnio.   Tikslinės Kauno teritorijos buvo pasirinktos atlikus sisteminę urbanistinę analizę: vertinta problemų gausa ir aštrumas bei urbanistinio augimo potencialas. Nustatyta, kad Aleksoto ir Žaliakalnio teritorijos pasižymi bendrais funkciniais prioritetais, jose tikslinga vystyti mišrią gyvenamąją ir verslo zonas, greta gyvenamosios funkcijos vystyti įvairią komercinę bei paslaugų veiklą. Šios teritorijos išsiskiria rekreacinių zonų ir viešųjų erdvių koncentracija, bei ekonominiu potencialu, tačiau dėl aplinkui esančių gyvenamųjų kvartalų šiose teritorijose galima tik labai ribota pramonės veikla, todėl ateityje tikėtina šiose zonose esančių pramonės zonų konversija į komercinės ar visuomeninės paskirties teritorijas. Aleksotą ir Žaliakalnį su greta esančiomis teritorijomis sieja bendra transporto sistema, kultūros, rekreacijos ir sporto objektų, aptarnaujančių Kauno miesto svečius ir gyventojus tinklas.

Kauno miesto ITV programoje numatytų įgyvendinti 60 priemonių tikslas – sumažinti neigiamas demografines tendencijas miesto tikslinėse teritorijose, gerinant gyvenamąją aplinką. Siekiant tikslo bus sudaromos sąlygos naujų darbo vietų kūrimui, didinamas tikslinių teritorijų patrauklumas gyventojams, mažinama socialinė atskirtis ir oro užterštumas. Tam bus kuriami nauji ir stiprinami esami traukos centrai tikslinėse teritorijose, kompleksiškai gerinama ir plėtojama viešoji infrastruktūra, skatinama socialiai pažeidžiamų grupių integracija ir sveikas gyvenimo būdas, kuriama saugi ir darni susisiekimo sistema. Naudą pajus ir kultūros, švietimo, socialinių paslaugų sritys, bus remiamos bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros iniciatyvos.

Pagal patvirtintą Kauno ITV programos veiksmų planą miesto plėtrai numatyta skirti bemaž 121 mln. eurų. Europos Sąjungos (ES) investicijos sudaro bemaž 92 mln. eurų.

Vidaus reikalų ministerija (VRM) projektų laikinojoje sostinėje finansavimui skirs bemaž 37 mln. eurų. Tarp didžiausių projektų - buvusios Aviacijos gamyklos teritorijos konversija,  Kauno sporto halės išvystymas į daugiafunkcį centrą, Nemuno salos išvystymas į multifunkcinį sveikatinimo ir kultūros kompleksą, daugiafunkcio S. Dariaus ir S. Girėno sveikatinimo, kultūros ir užimtumo centro įkūrimas.

Projektus Kaune taip pat finansuos Aplinkos, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos bei  Švietimo ir mokslo ministerijos.

Į integruotą teritorijų penkiuose didžiuosiuose miestuose ir dešimtyje regionų plėtrą iš viso bus nukreipta daugiau kaip 700 mln. eurų ES investicijų. Vien per VRM administruojamas priemones numatyta skirti 340 mln. eurų.

VRM Viešųjų ryšių informacija: http://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/integruota-teritoriju-vystymo-programa-konkretus-planas-opiausioms-kauno-problemoms-spresti

2016-02-04

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple