Kauno bendruomenių centrų asociacija

Kauno miesto savivaldybei teikiamų paraiškų finansavimo pakeitimai

Kaip skelbia Kauno m. savivaldybės portalas, įvairių sričių Kauno miesto savivaldybei teikiamas paraiškas dėl finansavimo vertins ne politikai ar savivaldybės darbuotojai, o išorės ekspertai. Pasak specialistų – tai didelė naujovė šalies savivaldybių gyvenime. Nors ekspertų darbas bus neatlygintinas (2015 m. Kauno m. savivaldybė skelbė, kad ekspertai bus apmokami), neabejojama, jog jų bus užtektinai.

Vertinimo ekspertais gali būti Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, konsultacines ir ekspertines paslaugas teikiančių organizacijų atstovai ar pavieniai asmenys. Ekspertais negali būti Kauno miesto tarybos nariai, savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato darbuotojai, savivaldybės administracijos ir savivaldybei pavaldžių įstaigų, įmonių ir organizacijų darbuotojai ir jų šeimos nariai.

Viešųjų paslaugų teikimo projektų finansavimo tikslas – bendradarbiaujant su bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais Kauno mieste veikiančiais juridiniais asmenimis, spręsti savivaldybės bendrosios gyventojų kultūros ugdymo, miesto įvaizdžio stiprinimo, sveikatos gerinimo, socialinių paslaugų teikimo, jaunimo reikalų, kūno kultūros ir sporto plėtojimo problemas.

Ekspertai, norintys vertinti savivaldybei teikiamus projektu, iki kovo 1 dienos internetu turi užpildyti registracijos anketą ir pateikti gyvenimo aprašymą http://www.kaunas.lt/ekspertai/

Registruotis ekspertu galima tik į vieną iš šių sričių: bendrosios gyventojų kultūros ugdymo, miesto įvaizdžio stiprinimo, visuomenės sveikatos stiprinimo, nevyriausybinių organizacijų ir miesto bendruomenės įgalinimo, socialinių paslaugų plėtros, kūno kultūros ir sporto plėtojimo. Platesnę informaciją apie ekspertų darbą teikia Kauno miesto savivaldybės Plėtros programų ir investicijų skyrius.

Kol kas miesto savivaldybė, nors ir pateikusi Viešųjų paslaugų prioritetus NVO finansvimui, tačiau iki šiol neskelbia finansavimo konkurso, finansavimo nuostatų ir tvarkos aprašo.

Primename, kad 2016 metai paskelbti Vietos bendruomenių metais.

 

Kauno m. sav. Ryšių su visuomene poskyrio informacija: http://www.kaunas.lt/2016/02/naujienos/naujoves-kaune-finansavimo-paraiskas-vertins-ne-politikai-o-ekspertai/

 

2016-02-17

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple