Kauno bendruomenių centrų asociacija

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sqjungos susitikimas su Ministru Pirmininku A. Butkevičiumi

Kovo 2 d. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos taryba susitiko su Lietuvos Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi. Susitikime taip pat dalyvavo Ūkio ministras Evaldas Gustas, Algirdas Šešelgis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras, premjero patarėjas bendruomenių klausimais Justas Pankauskas, departamentų atstovai.
LVBOS delegacijai vadovavo R. Navickas, laikinai pavaduojantis pirmininką A. Račkauską.
R. Navickas trumpai pristatė LVBOS tarybos narius, sąjungos tikslus ir viziją, pažymėdamas, kad dabartiniu metu sąjunga vienija daugiau kaip 1200 vietos bendruomenių organizacijų, šalia kaimo bendruomenių, pradėjus veikti miestų Vietos veiklos grupėms, pradėjo kurtis ir miestų miestelių bendruomenės.
Premjeras A. Butkevičius yra susipažinęs su vietos bendruomenių, ypač kaimo, veikla, savo pasisakyme pažymėjo, kad „Lietuvoje veikiančios bendruomenės – tai didelė pilietinė jėga, padedanti įgyvendinti ekonominius, socialinius bei kultūrinius projektus. Simboliška, jog 2016-ieji paskelbti Vietos bendruomenių metais“. Vietos bendruomenės greičiau mato problemas, bendradarbiauja su savivaldybėmis ir savivaldybių tarybomis. A. Butkevičius pritarė, kad įvairių socialinių, skaudžių problemų sprendimui būtina pasitelkti ir vietos bendruomenes. „Per Lietuvą nuskambėjusios tragedijos –  tai skaudūs įspėjimai, kad reikia matyti ne tik savo kiemą. Spręsdami socialines ir ypač vaikų teisių problemas turime suvienyti vietos bendruomenių tarybų, veiklos grupių, vaiko gerovės komisijų ir bendruomenių narių pastangas“, - kalbėjo Premjeras ir pažymėjo, kad vyriausybė galvoja numatyti atskiras finanasavimo programas bendruomenėms, paprašė aktyviai dalyvauti antialkoholinėje programoje. Premjeras taip pat pakvietė vietos bendruomenes aktyviai įsijungti ir į Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejaus paminėjimą kiekviename miestelyje ir kaime.

LKBS pirmininkė G. Burokienė, papasakojo apie kaimo bendruomenių pasiekimus: per pastaruosius metus yra sukurti 144 nauji verslai, sukurta 200 darbo vietų, naujojo laikotarpio (2014-2020 m.) Leader ir KPF programa suteikia galimybes kurti socialinį verslą bendruomenėse. Labai džiugu, kad 2016 metai paskelbti Vietos bendruomenių metais. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga jau sausio mėn. sukūrė metų logotipą, organizavo šaunų Metų atidarymą Šumske, Vilniaus r., atidarymai jau vyko mažosiose kultūros sostinėse, kuriama programa kaimo bendruomenių sąskrydžiui birželio 17-19 d. Rugsėjo mėn. 3 d. vyks Vietos bendruomenių šventė - mugė Litexpo parodų ir kongresų rūmuose, kur bus pristatyta visos Lietuvos vietos bendruomenių veikla. Tai paskatintų vietos bendruomenių savanorius, pakeltų jų ir bendruomenių autoritetą. Tačiau pagal SADM sudarytą priemonių programą nenumatytas joks šių ir bendruomenių renginių finansavimas. G. Burokienė pažymėjo, kad labai aktyviai dirbama su Ūkio ministerija, tačiau lėšų trūksta ir ji paprašė premjerą padėti išspręsti finansavimo klausimus, pakviečiant dalyvauti ir kitas ministerijas: VRM, SADM, Kultūros, Užsienio ir kitas. Ji visos tarybos vardu paprašė premjerą A. Butkevičių tapti ne tik šios parodos, bet ir visų Vietos bendruomenių metų globėju.
A. Butkevičius sutiko tapti globėju ir pažadėjo padėti išspręsti šį klausimą. 

Kitas klausimas, kurį taryba aptarė su premjeru - Vietos bendruomenių politikos pagrindų įstatymo inicijavimas šioje Seimo sesijoje ir jo priėmimas. Įstatymo būtinybę lemia tai, kad vietos bendruomenės kaip organizacijos vysto plačią daugiafunkcinę veiklą: nuo socialinių, kultūrinių iki infrastruktūros gerinimo ir kitų. Tačiau vietos bendruomenių organizacijos (VBO) nei NVO apibrėžime, nei asociacijos.  Įstatymas palengvintų ir santykius tarp vietos bendruomenių ir savivaldybių. Dėl neapibrėžtumo finansavimo programose VBO nepatenka į apibrėžtų konkursuose dalyvių sąrašą. Įstatymo projektą LVBOS taryba jau yra paruošusi, todėl paprašyta premjero pagalbos jį priimant, sudaryti darbo grupę, kurioje dalyvautų ir LVBOS atstovai.

Į premjerą buvo kreiptąsi ir dėl viešųjų pirkimų taikymo Vietos bendruomenėms, nes  nuo balandžio 1 d. įsigaliojus naujiems Viešųjų pirkimo įstatymo pataisoms, bendruomenės negalės paprasčiau atlikti pirkimų, nes neturi žmogiškų išteklių vykdyti elektroninius pirkimus CVP  sistemoje. R, Navickas pažymėjo, kad nors NVO taryba ir prašė keisti viešųjų pirkimų pataisas NVO naudai, vis tik nugalėjo ministerijų požiūris.

LVBOS tarybos nariai pažymėjo, kad panaikinus Vietos bendruomenių savivaldos programą ir paskelbus 2015 m. gruodžio mėn. Bendruomenių veiklų stiprinimo programą (2.67 mln. Eur), daugelyje seniūnijų sustabdyti bendruomenių planai atlikti smulkius infrastruktūrinius darbus. Paskelbus naująją programą, konkurse maksimalų  finansavimą gaus tik apie 220 bendruomenių (iš 1800 Lietuvojė), o kitos liks be finansavimo. Finansavimo negauna ir skėtinės bendruomenių organizacijos, - jos nepateko į šią programą. Būtina kitais metais numatyti paprogramę ir skėtinėms organizacijoms.

Susitikimo metu premjero patarėjas Justas Pankauskas paskirtas Vyriausybės atstovu (koordinatoriumi) ryšiams   su vietos bendruomenėmis (LVBOS). 

Premjeras A. Butkevičius pažadėjo visus pateiktus klausimus aptarti su ministerijomis ir ieškoti būdų išspręsti, o vietos bendruomenių finansavimą 2017 metams išspręsti jau šiais metais.
Susitikimui pasibaigus visi dalyviai nusifotografavo atmintinei nuotraukai. Susitikimas buvo labai dalykiškas, abi pusės išsakė savo nuomones, norus ir pastabas, iš susitikimo visi išėjo optimistiškai nuiteikę.

 

Tekste panaudota Ministro pirmininko interneto svetainės medžiaga
https://ministraspirmininkas.lrv.lt/lt/naujienos/premjeras-a-butkevicius-vietos-bendruomenes-tai-didele-pilietine-jega

 

2016-03-02

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple