Kauno bendruomenių centrų asociacija

Bendradarbiavimas su Kauno NVO - naujos galimybės

Sėkmingai ir bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklai labai svarbu vystyti savo veiklą, būti įvykių sukūryje, būti pasiruošusiam tobulintis, ieškoti naujų veiklos krypčių, stiprinti aktyvo ir savanorių kompetencijas. Didelę įtaką veiklai daro ir sėkmingas įvairių sričių NVO bendradarbiavimas, kuris leidžia vykdyti bendrus projektus, akcijas ir kt. veiklas. Todėl labai džiugu, kad Kauno bendruomenių centrų asociacija sulaukia kitų NVO dėmesio. Asociacija ne tik pati dalyvauja kitų organizacijų renginiuose, bet ir pati kviečiasi į mokymus, bendrus renginius, pasiruošusi vykdyti bendrus projektus.

Kovo 21 d. KBCA tarybos pirmininkas Ram8nas Navickas pasirašė net tris bendradarbiavimo sutartis: Socialinių Inovacijų fondu, direktorė Liudmila Mecajeva, Kauno Vyrų krizių centru, vadovė Dovilė Bubnienė ir Lietuvos universitetų moterų asociacija, vadovė Dalė Poškienė. Šios sutartyse pažymėta, kad partnerystės principais kartu bus sprendžiamos aktualios problemos ir vietos bendruomenėms, ir įvairių sričių nevyriausybinėms organziacijoms, kuriami bendri projektai ir renginiai, keičiamasi informacija, keliamos gebėjimų kompetencijos.
2016-03-21

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple