Kauno bendruomenių centrų asociacija

SADM Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkurso rezultatai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė 2016 m. Bendruomenių veiklos stiprinimo projektų paraiškų konkurso rezultatus. Rezultatai nedžiugina: iš 836 pateiktų projektų finansuojami tik 362. Panaikinus Vietos bendruomenių savivaldos programą, nukentėjo beveik visų rajonų ir miestų bendruomeninės organizacijos ir jų iniciatyvos.

Vadovaujantis Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-805 „Dėl Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo ir projektų atrankos komisijos sudarymo“, 50 punktu ir atsižvelgiant į Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkurso projektų atrankos komisijos siūlymus (2016 m. balandžio 4 d. posėdžio protokolas Nr. D5-129 ), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2016 m. balandžio 11 d. potvarkiu Nr. A3-53 nuspręsta finansuoti arba nefinansuoti pateiktus projektus:

 2016 m. finansuojamų Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkurso projektų sąrašas

2016 m. Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkurso projektų rezervinis sąrašas

2016 m. nefinansuojamų Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkurso projektų sąrašas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija: http://www.socmin.lt/lt/konkursai/konkursu-rezultatai/bendruomenines-veiklos-stiprinimo-w9e6.html

2016-04-14

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple