Kauno bendruomenių centrų asociacija

Pasibaigė bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursas

Kaip praneša SADM tinklapio naujienų skiltis, "Pasibaigus bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursui, finansavimas skirtas 362 bendruomeninėms organizacijoms iš visos Lietuvos. Šiemet nauja tai, kad bendruomenes pinigai pasieks tiesiogiai, be tarpininkų ir siekiant, kad veiklos būtų labiau orientuotos į socialinius bendruomenių poreikius, o ne į infrastruktūros gerinimą."

Perkėlėme visą SADM straipsnį į mūsų svetainę. Turime pažymėti, kad šis konkursas pakeitė Vietos bendruomenių savivaldos programą, kuri, nežiūrint įvairių netobulumų (juos galima buvo pašalinti, sutvarkius programos nuostatus ir reikalavimus), išjudino iš mirties taško miestų bendruomenių organizacijas, paskatino jų veiklą, o kaimo bendruomenėms buvo paspirtis, sprendžiant vietos problemas. Naujas konkursas sugriovė daugelio vietos bendruomenių organizacijų (VBO) planus bent dviems metams į priekį. Projektų atrankos konkurso rezultatai daugiau nei liūdni: iš 836 pateiktų projektų finansavimą gavo tik 362 VBO, iš jų tik 47 miestų, rezerve atsidūrė 170, o finansavimo negavo - 304. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) tarybos nuomone, ypač nukentėjo miesto bendruomenių organizacijos, o iš kaimo bendruomenių laimėjo tik nedidelė dalis aktyviai veikiančių organizacijų. 2015 m. gruodžio mėn. SADM susitikime su LVBOS taryba ir Seimo nariais visiškai neatsižvelgė į siūlomus pakeitimus ir prašymą grąžinti Vietos bendruomenių savivaldos programą. Beje, naujojoje finansavimo programoje visai neliko vietos skėtinėms vietos bendruomenių organizacijoms... Jos buvo perkeltos į nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą.

"Pasibaigus bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursui, finansavimas skirtas 362 bendruomeninėms organizacijoms iš visos Lietuvos. Šiemet nauja tai, kad bendruomenes pinigai pasieks tiesiogiai, be tarpininkų ir siekiant, kad veiklos būtų labiau orientuotos į socialinius bendruomenių poreikius, o ne į infrastruktūros gerinimą. Pastebėta, kad bendruomenes finansuojant pagal senąjį modelį, buvo skiriama mažai dėmesio veikloms, nukreiptoms į pagrindinį Vietos bendruomenių savivaldos programos tikslą – bendruomenių savarankiškumą, sutelktumą. Lėšos dažniausiai būdavo skiriamos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimui, pvz., miestelių ir kaimo vietovių tvarkymui, poilsiaviečių ir parkų priežiūrai, informacinių stendų gamybai, aplinkai prižiūrėti reikalingoms priemonėms įsigyti.

Per trejus metus iš programai įgyvendinti skirtų lėšų beveik 35 proc. panaudota sporto įrenginiams ir inventoriui, lengviesiems automobiliams, žemės ūkio technikai (krūmapjovėms, motoriniams pjūklams, žoliapjovėms, traktoriams), baldams, buitiniai technikai pirkti, palapinėms, kompiuterinei technikai ir kt. pirkti, mažai dėmesio buvo skiriama socialinės ir bendruomeninės veiklos plėtojimui.

 „Rūpinimasis infrastruktūra, jos gerinimas yra savivaldybių uždavinys, tuo tarpu mūsų tikslas yra skatinti bendruomenių stiprėjimą per bendras veiklas, bendruomeniškumo puoselėjimą, sutelktumą, visuomeniškas, kultūrines iniciatyvas. Todėl pagal naująjį modelį lėšos tam ir bus naudojamos bei padės efektyviau siekti tikslų“, - sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Taip pat pastebėta, kad anksčiau bendruomenių organizacijų vaidmuo programos įgyvendinime buvo nepakankamas, bendruomenių atstovai dažniausiai dalyvavo tik priimant sprendimus, nes už sprendimų įgyvendinimą buvo atsakingos savivaldybių administracijos bei lėšos dažniausiai būdavo pervedamos seniūnijoms, ne bendruomeninėms organizacijoms. Be to, formuojant vietos bendruomenių tarybas ir vykdant jų narių rotaciją, neretai buvo siekiama didinti seniūnaičių skaičių, neretai bendruomenių atstovų sąskaita, dėl to taip pat mažėjo bendruomeninių organizacijų vaidmuo.

 Todėl nuo šių metų visas dėmesys skiriamas bendruomeninėms organizacijoms, kaip pačių bendruomenių narių įsteigtoms ir valdomoms organizacijoms, savarankiškai priimančioms sprendimus ir įgyvendinančioms vietos bendruomenių poreikius tenkinančias veiklas.

 Iš viso konkurso metu sulaukta per 800 paraiškų. Finansavimo negavusios bendruomeninės organizacijos kviečiamos dalyvauti konkurse kitąmet."

Primename, kad 2016-ieji metai yra paskelbti Vietos bendruomenių metais.

 Pagal SADM Naujienų informaciją: http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/a.-pabedinskiene-pirma-sy5w.html

2016-04-22

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple