Kauno bendruomenių centrų asociacija

Kauno NVO tarybos susitikimai Bialystoke

Gegužės 12 d. 8 Kauno m. savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų (NVO) tarybos atstovai, vadovaujami pirmininkės Onos Balžekienės su draugišku vizitu lankėsi Bialystoko (Lenkija) navyriausybinese organizacijose. Susitikimų metu grupę priėmė ir Bialystoko miesto vicemeras Rafalas Rudnickis.
Bialystokas labai gražiai bendradarbiauja su Kaunu, Lenkijos ir Kauno NVO atstovai lankėsi vieni pas kitus 2010 metais, vizitai buvo labai šilti, turiningi ir naudingi abiems pusėms, kai kurios organizacijos užmezgė ryšius, vykdė bendrus projektus.

Bialystokiečiai mus pasitiko labai šiltai, nuoširdžiai, parodė, ką turi įdomaus ir pasidalino savo patirtimis. Kauno grupė apsilankė Bialystoko Nevyriausybinių organizacijų paramos centre - OWOP, kuriame centro vadovė Katarzyna Lotovska išsamiai papasakojo apie centro veiklą, vykdomus projektus ir bendradarbiavimą su savivaldybe. centro tikslas - padėti veikiančioms miesto ir vaivadijos NVO, konsultuojant, atstovaujant jų interesams su vietos valdžia, bendradarbiavimo tarp savivaldos ir NVO, vadybos mokymus organizuojavimas, visuomenės įtraukimas į visuomeninę veiklą ir kt. Centras yra asociacija, kurią, skirtingai nuo Lietuvos įstatymo, įkūrė fiziniai asmenys, o ne organizacijos. OWOP nuomoja patalpas, išsilaiko patys save, vykdydami projektus ir 11 darbuotojų. Viena iš OWOP veiklų - savivaldybės NVO programų svarstymas, aptarimas ir pasiūlymų miesto tarybai teikimas, glaudus bendradarbiavimas su miesto valdžia. Bialystoke veikia 1311 NVO, iš jų 106 taip vadinamos viešosios naudos organizacijos, kurios veikia specifinių paslaugų srityse. Lietuvoje artimiausias jų atitikmuo - atsirandančios socialinio verslumo įmonės. Jos skiriasi nuo kitų NVO tuo, kad yra  įtrauktos į valstybinę įskaitą ir teikia ataskaitas Registrų centrui ir savivaldybei, joms taikoma griežta atskaitomybė ir ypatingo skaidrumo kriterijai.
Mums buvo įdomu sužinoti, kad Lenkijos savivaldybėse veikia panašios į Lietuvos visuomeninės tarybos. Jų sudėtis: 2 atstovai iš vietos savivaldos valdžios (valsčiaus), 2 iš miesto ar valsčiaus tarybos, 4, arba 50 proc., renkami iš NVO. Minimalus narių skaičius šioje taryboje - 8 nariai (apibrėžta įstatymu). Podlaskie vaivadijoje, kurioje yra Bialystokas, yra 116 savivaldybių, tačiau tarybos veikia tik 11 savivaldybių. Todėl OWOP vienas iš uždavinių, kad savivaldybėse steigtųsi daugiau tokių visuomeninių tarybų, nes jos aktyviai konsultuoja įstatymus, liečiančius viešąją sritį ir visuomenės interesus.
Mūsų grupei buvo labai įdomi visa centro veikla, Lenkijos NVO padėtis, p. Katarzyna ir kitos darbuotojos mums mielai atsakinėjo į įvairius klausimus, papasakojo apie įvairias iniciatyvas,

Po susitikimo NVO paramos centre, susitikome su Bialystoko vicemeru Rafalas Rudnickis ir mero padėjėja NVO ryšiams - Ana Pavlowska. Draugiškoje aplinkoje p. vicemeras R. Rudnickis pristatė savivaldybės ir NVO bendradarbiavimo aspektus, kryptis, paramos mechanizmus: projektinių veiklų finansavimą, NVO iniciatyvas ir viešuosius (gyventojų) pasiūlymus. Mus ypač sudomino finansavimo mechanizmai: pateikiamos iniciatyvos, kurios įgyvendinamos paskelbus projektus. Visas iniciatyvas svarsto ir atrenka speciali komisija. 2016 metams Bialystoko savivaldybė NVO projektų ir iniciatyvų finansavimui skyrė apie 26 mln. zlotų arba apie 7.5 mln. eurų. Taigi, žymiai daugiau nei Kaune, kur finansavimas buvo skirtas juridiniams asmenims.
Kitas savivaldybės bendradarbiavimo pavyzdys - NVO Centras, savivaldybės pastatas, kuriame patalpas už minimalų mokestį turi 100 miesto NVO. Centre yra visa reikalinga technika, internetas, sudarytas veiklų grafikas. Tačiau nenuskriaustos ir kitos miesto NVO - jos už minimalų savivaldybės nustatytą mokestį naudojasi savivaldybės pastatais ir atskiromis patalpomis. Tokia nuoma suteikiama pasirašius sutartis. Vicemeras R. Rudnickis ir padėjėja A. Pavlovska atsakė į mūsų klausimus, pasikeitėme atminimo dovanėlėmis.
Iš savivaldybės grupė išvyko į Bialystoko Vaikų su smegenų pažeidimais paramos organizaciją (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym) „Jasny Cel”. Ši organizacija yra viešosios naudos organizacija, įsteigta 2005 m. Joje prižiūrimi ir lavinami 35 vaikai su skirtingo lygio neįgalumu (7 lygiai nuo 3 iki 15 metų). Be to organizacija teikia paslaugas dar 40 miesto vaikų. Kiekvieną vaiką centre prižiūri po vieną darbuotoją. Organizacija įsisteigė, norėdama padėti tėvams, turintiems neįgalių vaikų, turinčių cerebralinį paralyžių: tėvai atveža vaikus iš ryto ir pasiima grįždami iš darbo. Centre visa reikalinga įranga: kompiuteriai, specialios planšetės, sukurta ir naudojama unikali bendravimo sistema, yra masažuotojai, kinizeterapeutai, psichologai, puikus slaugos ir priežiūros personalas. Organizacijos vadovas Andrzej Jacek Rescuta supažindino su visu personalu, aplankėme visas grupes, galėjome stebėti, kaip vaikai mokomi pajusti save, bendrauti, skaityti, kalbėti, muzikos ir kt. mums įprastų dalykų ir veiklų.
Nepaprastai nuoširdūs ir pasiaukojantys darbuotojai mielai pasakojo apie savo augintinius ir veiklą, džiaugėsi savo auklėtinių pasiekimais.
Iš šios organizacijos išvykome į Kultūros centrą, kuriame susipažinome su senjorų dramos būreliu "Akademia Plus 50". Grupė senjorų suvaidino ištraukas iš G. Lorkos dramos "Bernardos Albos namai". Grupės vadovė ir pačios narės papasakojo apie savo būrelį ir veiklą. Būrelis dalyvauja festivaliuose, teatrų konkursuose.
Diena ėjo į pabaigą, kai mūsų grupė sėdo į autobusiuką ir pasuko link namų. Pilni įspūdžių ir idėjų, ilgai aptarinėjome Bialystoko NVO patirtį ir lyginome su Kaunu.
NVO tarybos grupėje buvo:  Kauno Kristaus Prisikėlimo Caritas vadovė J. Matikovienė, Kauno Neįgaliųjų asociacijos pirmininkas I. Mačiukas, jaunimo - AC Patria vadovė K. Mačiulytė, Kauno vokiečių kultūros draugijos pirmininkė M. Maslauskaitė, VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro direktoriaus pavaduotoja V. Ramanauskienė, asociacijos ,,Kauno senjorai“ pirmininkė A. Kazlauskienė ir KBCA administratorė M. Bindokaitė.

  Lenkijos savivaldybės atsiliepimai apie Kauno NVO tarybos atstovų viešnagę:
http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/organizacje-pozarzadowe-z-kowna-w-bialymstoku.html

Nuotraukos yra čia: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1764660023749201&id=1514571238758082

 

 
2016-05-14

Visos naujienos

© 2011-2024 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple