Kauno bendruomenių centrų asociacija

Konferenciją „Vietos bendruomenės ir bendruomeninės organizacijos: veikla, plėtra ir bendradarbiavimas“.

Birželio 15 d., trečiadienį, Spaudos konferencijų salėje (Seimo II rūmai) Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas (VVSK) organizavo konferenciją „Vietos bendruomenės ir bendruomeninės organizacijos: veikla, plėtra ir bendradarbiavimas“.
Konferencija skirta Vietos bendruomenių metams pažymėti. Konferencijos tikslas – aptarti vietos bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų vaidmenį stiprinant gyventojų pilietinį aktyvumą, sprendžiant vietos reikalus ir plėtojant vietos savivaldą Lietuvoje. Sveikinimo žodį tarė Seimo pirmininkė L. Graužinienė, kuri pažymėjo didesnio dėmesio bendruomenėms svarbą. Pasak parlamento vadovės, valstybės dėmesio ir paramos vietos bendruomenėms niekada nebus per daug, todėl džiugu, kad šiuos metus Seimas paskelbė Vietos bendruomenių metais. Lietuvoje šiuo metu veikia apie 1800 vietos bendruomenių.
Valstybės valdymo ir ir savivaldybių komiteto pirmininkas V. Bukauskas pažymėjo, kad vietos bendruomenių organizacijų veikla, kaip aktyviausių vietos bendruomenės narių organizacijų - yra sveikintina ir skatintina, tačiau ji tenkina tik savo narių poreikius. Seime daug diskusijų, teikiant Vietos savivaldos įstatymo pataisas, sulaukė seniūnaičių statusas, kuris komiteto pirmininko nuomone, yra palaikomas gyventojų.
Kalbėdamas apie nutrauktą SAD ministerijos 2013-2015 metų Vietos bendruomenių savivaldos programą, V. Bukauskas pažymėjo, kad ministerija neinformavo komiteto apie programos nutraukimą.
Apie šios programos rezultatus kalbėjo SAD viceministras A. Šešelgis. Jis pateikė 2013-2015 m. skirtas lėšų sumas, rezultatus, pasiektus šios programos vykdymo metu, jos privalumus ir trūkumus. Ministerijos nuomone, programa buvo nutraukta dėl daugybės pažeidimų, 50 proc. programos lėšų buvo skirta ilgalaikio ir trumpalaikio turto, įrangos, darbo priemonių, transporto įsigijimui, netgi saugumo kameroms šrengti, o tai ministerijos nuomone, yra lėšų švaistymas, o ne bendruomenės stiprinimas. Viceministro nuomone, nauja programa parodė, kurių rajonų VBO yra geriau pasiruošusios, rašant projektus ir jų veikla yra aktyvesnė.
Visus labai nustebino KTU doc. dr. G. Žukausko pranešimas apie bendruomenes, pasitelkus 2013 m. Lietuvos pilietinio indekso rodiklius bei pačios bendruomenės apibrėžimas. Dalyvių nuomone šis pranešimas visai netiko susitikimui, o bendruomenių organizacijos seniai ne pirmokai ir turi tvirtą nuomonę apie vietos bendruomenės ir vietos bendruomenių organizacijas, jų veiklą ir vietą savivaldoje.
Diskusijose dalyvavo: VRM Viešojo valdymo politikos departamento vadovas P. Skardžius, kalbėjęs apie miestų VVG ir VR ministerijos paramą vietos bendruomenėms, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) tarybos nariai: P. Saulevičius, R. Kneizevičienė, A. Misiulis, R. Navickas, A. Račkauskas, rajonų vietos veiklos grupių ir Vilniaus m. bendruomenių organizacijų pirmininkai, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas Kęstutis Vilkauskas, Šiaulių vicemeras, Vilniaus seniūnaičių asociacijos atstovai.
Diskusijoje išsakyta, kad LVBOS taryba jau ne sykį išsakė savo nuomonę dėl seniūnaičio statuso, dėl panaikintos Vietos bendruomenių savivaldos programos, vietos savivaldos įstatymo pakeitimų, tačiau Seimas taip ir negirdi bendruomenių - jau 10 metų vietos bendruomenės siekia įteisinti save ir vietos bendruomenių organizacijas kaip pirminę savivaldos grandį. Išsakytos pastabos dėl ruošiamų Lobistinio ir Viešųjų pirkimų įstatymų pataisų - vietos bendruomenių organizacijos ir NVO atsiduria nepavydėtinoje padėtyje, negalėdamos apginti viešojo intereso ir reikalavimų 40 proc. mažos vertės pirkimų pirkti pagal ekonominio efektyvumo rodiklius.
Išsakytos VBO pastabos ir dėl nutrauktos, liaudiškai vadinamos VBT programos: 2016 m. ne tik kad labai vėlavo projektų vertinimas ir sutarčių pasirašymas (dar ne visos sutartys ir pasirašytos iki šiol), pats finansavimas sumažėjo, o miestams pagal naujos programos rezultatus - net 5 kartus! Kai kurie miestai išvis negavo finansavimo. Pažymėta, kad SAD ministerija pagal Europos ministrų komiteto rekomendacijas ir Lietuvos NVO įstatymą PRIVALO finansavimo programas derinti su skėtinėmis organizacijomis, ko nebuvo padaryta.
Konferencija pasibaigė su viltimis, kad Seimo VVS komitetas, Seimo nariai ir SAD ministerija atsižvelgs į Vietos bendruomenių organizacijų pastabas ir pasiūlymus ir tokie susitikimai dar įvyks.
Konferencija vyko vykdant Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos projektą "Lietuvos vietos bendruomenių sektoriaus ir vietos savivaldos bendradarbiavimo stiprinimas" Nr. NOBP14, sutartis 2016-04-25, finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto lėšomis (NVO institucinio stiprinimo 2016 metais priemonė) ir aktyviai bendradarbiaujant su Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetu, kviečiant dalyvauti Lietuvos vietos bendruomenių organizacijas ir rajonų savivaldybių vietos veiklos grupes.
 
 
 
 

2016-06-15

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple