Kauno bendruomenių centrų asociacija

Eltos agentūroje pristatyta "LItexpo" vietos bendruomenių mugė

Šiandien, Lietuvos naujienų agentūroje ELTA Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) pirmininkė ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS) valdybos pirmininkė Guoda Burokienė, Vilniaus bendruomenių asociacijos (VBA) tarybos pirmininkas Sakalas Gorodeckis, tarybos narys Emilis Misiulis ir Kauno bendruomenių centrų asociacijos (KBCA) tarybos pirmininkas Ramūnas Navickas Eltos naujienų agentūroje pristatė šeštadienį, rugsėjo 3 d., Vilniuje, "Litexpo" parodų ir kongresų centre, įvyksiančią pirmąją Tarptautinę vietos bendruomenių šventę - mugę, skirta Vietos bendruomenių metams paminėti.
Renginio tikslas - pristatyti vietos bendruomeninių organizacijų ir vietos veiklos grupių veiklą, regionų vietos produktus, verslus, turistinius maršrutus, įdomias edukacines programas Lietuvoje bei užsienio valstybėse. Mugėje dalyvaus Suomijos, Švedijos ir Lenkijos bendruomenių atstovai.
Mugės metu vyks trys konferencijos, skirtos bendruomenių problematikai aptarti - apie pilietinės visuomenės vystymą, socialinį verslą bei miesto ir kaimo integracinių ryšių stiprinimą. Mugės rėmėjas yra Ūkio ministerija.

"Tikimės, kad parodydami tai, ką bendruomenės sugebėjo per 16 m. nudirbti, miesto žmonės įvertins ir pradės taip pat burtis į bendruomenes, nes bendruomenės yra stipriausia pilietinės iniciatyvos grandis", - sakė G. Burokienė konferencijoje.

Konferencijos metu buvo supažindinta su Lietuvos vietos bendruomenių skėtinėmis organizacijomis: LKBS, KBCA ir VBA ir jas vienijančia Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, jų veikla, pasidalinta opiomis kaimo ir miesto bendruomenių organizacijų gyvavimo, veiklos ir teisinėmis problemomis, santykiai su vietos valdžia (savivaldybėmis), finansavimo klausimai, paliestos miestų bendruomenėms skirtos ES finansuojamos 2014-2020 metų Bendruomenių inicijuotos veiklos programos dideli trūkumai ir problemos. Ypač tai išryškėjo Kaune ir Vilniuje, kur miestų vietos veiklos grupės buvo formuojamos iš viršaus, neįsileidžiant bendruomenių organizacijų, keičiant strateginius finansavimo prioritetus ir pan. Vienašališkas SADM sprendimas nuo 2016 m. panaikinti Vietos bendruomenių savivaldos programą, pakeitus ją  Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo konkursu, kuris panaikino susiformavusias seniūnijose Vietos bendruomenių tarybas. Šio konkurso metu kaimo bendruomenių finansavimui skirta žymiai mažiau lėšų, o miesto bendruomenių finansavimas sumažėjo dešimteriopai.

2016 metai LVBOS iniciatyva ir pastangomis Vyriausybės nutarimu paskelbti Vietos bendruomenių metais, bet ministerijos jokio finansavimo renginiams neskyrė, nėra viešinimo spaudoje ir internete.
Dabartiniu metu Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga jungia apie 1400 kaimo ir miesto vietos bendruomenių organizacijų, jų narių skaičius sudaro per 100 tūkstančių bendruomenių narių savanorių.
Kaip jau minėta, miestų bendruomenių organizacijos, išskyrus Kauną ir Vilnių, tik pradėjo kurtis, tačiau dėl menko finansavimo, dialogo su vietos valdžia nebuvimo, vietos bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų sąvokų painiojimo, jų padėtis yra sunki, priklausoma nuo politikų suvokimo apie vietos bendruomenes ir bendruomenes aplamai. Kaip pažymėjo VBA pirmininkas S. Gorodeckis, - "...vietos bendruomenių organizacijos (VBO) vienija pačius aktyviausius gyventojus, jie neleidžia angažuotis politikams, siekia darnos, VBO yra geriau organziuota nei valdžios struktūros, o tai VBO pilietinio brandumo rodiklis". Jis taip pat pažymėjo, kad dėl didelių seniūnijų, miestuose sunkiai formuojasi pilietinis sociumas, vietos bendruomenių veikla lieka žiniasklaidos užribyje, į bendruomenes kreipiamasi tik atsiradus rūpesčiams.

Konferencijoje pažymėta, kad yra problemų bendraujant su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Nors pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, ministerija kuruoja NVO ir bendruomenių organizacijų srities programas, nejaučiama jokio kuravimo, bendradarbiavimo.

Iki šios dienos nėra apibrėžta vietos bendruomenės sąvoka ir įstatymiškai VBO kuriama pagal Asociacijų įstatymą, kuris neatspindi įvairiapusės bendruomenių veiklos. LVBOS paruošė ir pateikė Seimui Vietos bendruomenių pagrindų įstatymo projektą, tačiau jis buvo atmestas.

Po konferencijos dalyviai sutarė, kad reikalinga dar viena panaši konferencija apie vietos savivaldos padėtį Lietuvoje ir vietos bendruomenių santykį ir vietą.


Smulkiau apie konfeneciją: http://www.elta.lt/index.php?ItemId=209539

https://www.facebook.com/Kauno-bendruomeni%C5%B3-centr%C5%B3-asociacija-1514571238758082/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

2016-08-31

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple