Kauno bendruomenių centrų asociacija

Susitikimas su Panevėžio miesto bendruomenėmis

Rugsėjo 6 d. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkė G. Burokienė ir tarybos nariai A. Račkauskas, R. Navickas susitiko su Panevėžio miesto bendruomenių organizacijų atstovais. Susitikimas vyko Rožyno mokykloje, kurioje bendruomenės turi savo patalpas.
 Sąjungos tarybos atstovų vizito tikslas - aktyvinti miestų bendruomenių organizacijas, paskatinti jas telktis, dalintis informacija, ateityje, gal būt, jungtis į bendrą sąjungos būrį. Susitikime dalyvavo Gamtininkų, Liekupio, Senamiestiečio, Aukštaičių - Žemaičių ir Rožyno bendruomenių vadovai bei aktyvūs nariai. Diskusijoje buvo pasidalinta Panevėžio bendruomenių ir seniūnaičių veikla, patirtimi, pasiekimais ir problemomis, ateities planais. Rugpjūčio mėn. Panevėžio miesto bendruomenės organizavo gražią šventę - Panevėžio miesto bendruomenių sąskrydį ,,Sparnuotosios sūpynės", turėjusią didelį pasisekimą.
LVBOS pirmininkė ir tarybos nariai pažadėjo atsiųsti gauamą informaciją, kviesti į bendrus renginius, susitikimus.
Susitikime dalyvavo ir Seimo narys Petras Narkevičius, pasidalinęs knygomis, rožynietis E. Gaidamavičius, kurie domėjosi kitų bendruomenių veikla, problemomis.
Rožyno bendruomenės pirmininkė Roma Šerplienė padėjo organizuoti susitikimą, po susitikimo parodė bendruomenės mokyklos muziejų ir mokyklą.
Panevėžio mieste veikia jau 14 bendruomenių organizacijų, kurių kūrimąsi sąlygojo Vietos bendruomenių savivaldos programa ir sukurtos Vietos bendruomenių tarybos, vietos bendruomenių noras vienytis, sprendžiant bendras problemas, patenkinti savo socialinius kultūrinius poreikius. 

Susitikimas vyko, vykdant LVBOS SADM lėšomis finansuojamo projekto NOBP14, sutartis 2016-04-25, veiklos planą.

2016-09-08

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple