Kauno bendruomenių centrų asociacija

Socialinių inovacijų fondas įgyvendinto projekto „MOTYVAS“ rezultatai

Socialinių inovacijų fondas įgyvendino projektą „MOTYVAS“ (ang. „MOTIVE“) Europos Sąjungos finansuojamas projektas pagal Erasmus+ programą. Projekto komanda pripažino, jog suaugusiųjų mokymasis atlieka itin svarbų vaidmenį siekiant socialinės integracijos, aktyvaus pilietiškumo, bendruomenės atstovų perkvalifikavimo ar įgūdžių tobulinimo. Projekte „Motyvas“ suteikiamas lankstus kelias suaugusiųjų mokymuisi įskaitant ankstesnio mokymosi patvirtinimą. Projekto baigiamajame renginyje dalyvavo ir KBCA.
           Projektu siekiama sukurti mokymo medžiagą, kuri bus naudojama tiek formalaus, tiek ir neformalaus mokymo metu, bei sustiprintų žemos kvalifikacijos suaugusiųjų (vyresnių nei 40 metų nedirbančių asmenų) motyvaciją toliau mokytis ar dirbti ir taip įgyti naujų įgūdžių, gebėjimų bei skatins tapti aktyviais savo bendruomenės piliečiais.
              Projekto metodologija ir produktai skirti trims tikslinėms grupėms:
  Bendruomenės mokymosi vadybininkams:                            2 Lietuvoje
· Bendruomenės mokymosi čempionams:                                 5 Lietuvoje
· Bendruomenės besimokantiesiems:                                      30 Lietuvoje                        

Projekto “MOTIVE“ mokymo metodologija, padeda suaugusiems besimokantiesiems sukurti asmeninio tobulėjimo strategiją, atrandant savo pačių CREDO.CREDO -mokymasis bendruomenėje, atitinkantis pačios bendruomenės poreikius ir lavinantis bendruomenės narių įgūdžius užimtumo srityje (Angl. Community Resilience Employability Development Opportunity).

Projekto besimokantieji atradę motivaciją tampa aktyviais piliečiais savo bendruomenėse ir išmoksta naujų įgūdžių ir kompetencijų savaiminio bei neformalaus mokymosi metu. Projekto „MOTIVE“ ugdymo ir mokymų kursai padeda besimokantiesiems tapti bendruomenės mokymosi čempionais savo bendruomenėse. Jie skatina kitus besimokančiuosius kurti savo CREDO, praplėsti mokymosi galimybes ir patvirtinti šį mokymąsi naudojantis projekto rezultatais. Projekto eigoje bendruomenės čempionus nuolat skatina, motyvuoja, bei palaiko bendruomenės mokymosi vadybininkai.

Projekto koordinatorius: Merseyside Expanding Horizons, Jungtinė Karalystė. 

Projekte dalyvaujančios šalys: Austrija, Italija, Jungtinė Karalystė, Lietuva, Prancūzija.

Finansavimo šaltinis: EK Erasmus+ programa, 2 pagrindinis veiksmas (KA2).

Projekto trukmė: 2014.09.01 - 2016.08.31 

Projekto internetinė svetainė: www.motiveproject.eu


2016-09-19

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple