Kauno bendruomenių centrų asociacija

Atstovo į Kauno sav. NVO tarybą rinkimai

Rugsėjo 20 d. įvyko Kauno bendruomenių centrų asociacijos tarybos ir bendruomenių centrų pirmininkų posėdis, kuriame buvo renkamas bendruomenių organizacijų atstovas į Kauno m. sav. Nevyriausybinių organizacijų tarybą. Juo vienbalsiai buvo išrinktas tarybos pirmininkas Ramūnas Navickas, turintis didelę bendruomenių ir NVO veiklos kompetenciją.

2017 m. sausio mėn. baigiasi Kauno m. sav, NVO tarybos narių 2 metų kadencija. Remiantis Kauno m. Nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatais, mieto NVO taryboje yra 20 narių: 10 įvairias sritis atstovaujančių NVO atstovų ir 10 savivaldybės ir tarybos atstovų.

Nuostatai nustato, kad į tarybą atstovus deleguoja miesto skėtinės organizacijos. KBCA būdama vienintele skėtine bendruomenių organizacija taip pat deleguoja vieną atstovą.

Siūlant bendruomenių atstovą, dalyviai pažymėjo, kad taryboje turi būti žmogus, kompetetingas NVO ir bendruomenių klausimais, turintis patirtį, žinantis įstatymus, todėl KBCA tarybos pirmininkas R. Navickas tarybos patvirtintas antrai kadencijai. Jis yra Lietuvos NVO tarybos narys ir Lietuvos NVO koalicijos tarybos narys.

Posėdyje buvo apsvarstytas Vokietijos Kaselio miesto lietuvių bendruomenės pasiūlymas bendradarbiauti ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Susirinkusiųjų nuomone, toks patirties pasikeitimas būtų abiems pusėms naudingas ir sutarties pasirašymui pritarta.

Posėdyje dalyviai buvo apkviesti į tris renginius:

rugsėjo 24 d. - VšĮ "Šilainių bendruomenės centro mugę "Šilainių rudenėlis 2016";

spalio 1 d. - PBC "Dainava" organizuoja tradicinį Romantinės dainos festivalį Girstučio kultūros rūmuose;

spalio 2 d. - Petrašiūnų BC kviečia į Petrašiūnų Jūros šventę prieplaukoje (važiuojant į Pažaislį).

2016-09-21

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple