Kauno bendruomenių centrų asociacija

LVBOS tarybos narių susitikimas Vidaus reikalų ministerijoje

Rugsėjo 28 d. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos tarybos nariai susitiko su VRM Viešojo valdymo politikos departamento Vietos savivaldos skyriaus ir Regioninės plėtros departamento vadovais ir specialistais.

Susitikime - diskusijoje buvo aptarti sekantys klausimai: VRM savivaldos reformos nuostatos ir jų realizavimo galimybės, VRM pozicija iki 2020 metų perduoti 15 proc. viešųjų paslaugų NVO ir bendruomenių organizacijoms, Bendruomenių inicijuotos plėtros (BIVP) programos rezultatai miestuose ir sąlygos Lietuvos darniai plėtrai ir bendruomenių įtraukimui į šį procesą.

Apibendrinant susitikimą, buvo sutarta ir toliau keistis informacija minėtais klausimais, susitikti po rinkimų, įtraukti sąjungą į sprendimų priėmimo procesus.

Vidaus reikalų ministerijų departamentas pateiks viešųjų paslaugų, kurias savivaldybės gali pirkti iš bendruomenių sąrašą, pažadėjo, kad į Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo darbo grupę bus įtraukti ir LVBOS atstovai.

Sąjungos atstovai pažadėjo paruošti ir pateikti pasiūlymus Vietos savivaldos įstatymui vietos bendruomenių integravimui, pateikti jau dabar teikiamų viešųjų paslaugų sąrašą ir sąrašą paslaugų, kurias bendruomenės galėtų teikti socialinėje, aplinkos tvarkymo ir kitose srityse.

Susitikimas vyko, vykdant SADM biudžeto lėšomis finansuojamo projekto Nr. NOBP14, sutartis 2016-04-25 veiklų planą.

 

 

2016-09-28

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple