Kauno bendruomenių centrų asociacija

Finansinio savarankiškumo ir projektų rengimo mokymai

Spalio 14 d. Kauno bendruomenių centrų asociacija (KBCA), vykdydama Kauno m. sav. finansuojamos programos "Iniciatyvos Kaunui" projektą "Bendruomenių ir NVO bendradarbiavimo ir institucinių gebėjimų stiprinimas ir tinklaveika" Nr. 2016-06-21, organizavo mokymus bendruomenių centrų ir nevyriausybinių organizacijų lyderiams: "Efektyvus projektų rengimas bei valdymas – bendruomenių bei nevyriausybinių organizacijų  sėkmės garantas".
Mokymus vedė projekto partneriai - Labdaros paramos "Socialinių inovacijų fondas" (SIF).
Mokymus vedė SIF direktorės pavaduotoja Audronė Kisielienė ir specialistė Violeta Kolpakova.

Lektorės supažindino su Socialinių inovacijų fondo veikla ir 22 metų projektų vykdymo patirtimi. SIF projektai yra finansuojami iš nacionalinių, tarptautinių ir Europos Sąjungos fondų, pagrindinė projektų tematika: padėti bedarbėms ir ekonomiškai nuskriaustoms moterims daryti teigiamus pokyčius savo gyvenime, o taip pat paskatinti jas tapti socialiai aktyviomis bei ekonomiškai nepriklausomomis. 

Šiuo metu Socialinis inovacijų fondas siekia įgyvendinti socialines inovacijas kuriant socialinius klasterius tokiose srityse, kaip žmogaus teisių apsauga, smurto prieš moteris bei prekybos žmonėmis ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencija, lyčių lygybės ir įvairovės skatinimas, socialinė gerovė darbo vietoje, darbas ir švietimas, sveikatos apsauga, tautinių mažumų integravimas į visuomenę ir kitose srityse.

Visa savo veikla Socialinių inovacijų fondas siekia įgyvendinti misiją: “Užtikrinti lygias galimybes socialiai remtiniems žmonėms socialinių inovacijų ir švietimo pagalba”.
Sėkminga praktinė patirtis rašant projektus ir buvo pateikta mokymų metu, supažindinant su projektų rengimo ir valdymo pagrindais.

Mokymų dalyviai sužinojo, kaip pasirinkti finansavimo šaltinius, atitinkančias organizacijos veiklą temas, kaip aprašyti tikslinę grupę, uždavinius ir veiklas, kaip skaičiuoti biudžetą ir kaip teikti kai kurias ataskaitas, atsižvelgiant į rėmėjų reikalavimus. Mokymų metu dalyviai buvo paskirstyti į tris grupes, kurios pagal pateiktą temas turėjo suformuluoti projektų tikslus, uždavinius, pavadinimą ir trumpą turinį.

Mokymuose dalyvavo apie 20 bendruomenių centrų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Visiems buvo įteikti mokymų pažymėjimai.

Esame dėkingi Socialinių inovacijų fondo darbuotojoms už turiningus mokymus ir tikimės, kad toliau bendradarbiausime įvairiose srityse.

Daugiau nuotraukų:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1827333794148490&id=1514571238758082

2016-10-17

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple