Kauno bendruomenių centrų asociacija

Kas apsprendžia bendruomenės gyvybingumą?

Kauno technologijos univiersiteto mokslininkai -  Viešosios politikos ir administravimo instituto doc. dr. Jolita Sinkienė ir jos komandaa - tlieka tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti svarbiausius miesto bendruomenių gyvybingumą lemiančius veiksnius. Tyrmo rezultatai padės nustatyti ilgalaikės miesto bendruomenių veiklos sėkmę (jos gyvybingumą) lemiančius veiksnius bei Kauno Šilainių bendruomenės centro veiklos stiprinimo galimybes. Yra parengta tyrimo metodika, kurios pagalba ištiriama visų pagrindinių vietos interesų grupių- 1) bendruomenės valdymo struktūrų, 2) vietovėje veikiančių ekonominių subjektų ( verslo, viešojo sektoriaus organizacijų, NVO) ir 3) individualių bendruomenės centro narių bendros veiklos/ sąveikos siekiant bendrojo tikslo ( bendruomenės narių gerovės) stiprinimo galimybės.

Nuspręsta šį tyrimą atlikti Šilainių bendruomenėje, dėl ko esame dėkingi KTU atstovei, Viešosios politikos ir administravimo instituto doc. dr. Jolitai Sinkienei ir jos komandai, padėsiantiems sužinoti, kaip Šilainiuose veikiančios įmonės/įstaigos, patys KŠBC nariai ir valdymo subjektai mato ir vertina galimybes visiems kartu bendrai veikti, kur yra šio bendradarbiavimo silpnosios ir stipriosios vietos dabar, kur yra neišnaudoto potencialo, ką galima pakeisti ir pan. 

Kiekvieną bendruomenės centro narį pasieks anoniminė apklausos anketa. Labai prašau neatidėliojant skirti kelias minutes, užpildyti anketą ir išsiųsti tyrimo iniciatoriams. Kuo gausesnis skaičius narių užpildys anketas, tuo tyrimas apie Šilainių bendruomenės svarbiausius gyvybingumą lemiančius veiksmus bus išsamesnis. Gautas anketas lai užpildo ir Jūsų šeimos nariai, dalyvaujantys ar turintys nuomonę apie bendruomenines veiklas. Kuo daugiau ir įvairių nuomonių pareikšim- tuo tikslesnės ir naudingesnės išvados pasieks mus.

Į šį tyrimą kviečiame įsijungti ir kitų bendruoemnių centrų pirmininkus, valdybas/tarybasir atsakyti į anketos klausimus: Anketa yra čia: http://bit.ly/2g3fWyx

 

Kauno Šilainių bendruomenės centro informacija

2016-12-01

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple