Kauno bendruomenių centrų asociacija

L. Kukuraitis: „Bendruomenės privalo būti stiprinamos“

Vakar, sausio 10 d. Lietuvos veitos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkė R. Kneizevičienė, tarybos nariai, KBCA tarybos pirmininkas R. Navickas kartu su kitų nevyriausybinių organizacijų savivaldybių, seniūnijų, valstybės institucijų atstovais, dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje aptarime apie galimybes tobulinti bendruomenių stiprinimo modelį. 

„Parama bendruomenėms – be galo svarbus prioritetas, nes būtent vietos bendruomenės yra arčiausiai žmogaus, žino, kokių socialinių paslaugų, infrastruktūros labiausiai trūksta, pagaliau, kas konkrečiam žmogui skauda ir kaip jam padėti, todėl vietos bendruomenės turi būti ir bus stiprinamos“, - sako socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.
Pasak naują siūlomą modelį pristačiusio socialinės apsaugos ir darbo viceministro Eitvydo Bingelio, abu ankstesni modeliai – tiek 2012–2015 metais įgyvendinta Vietos bendruomenių savivaldos programa, tiek 2016 metais organizuotas Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo konkursas – turėjo ir savo šalininkų, ir kritikų, todėl ieškoma būdo išnaudoti abiejų modelių stipriąsias puses.

 

 

 Ministro L. Kukuraičio iniciatyva siūloma bendruomenes stiprinti dvejopai. Tai yra, jos būtų stiprinamos ir per savivaldybių organizuojamą konkursą bendruomeninėms organizacijomis, ir per savivaldybių suburtas vietos bendruomenių tarybas, kurias galėtų sudaryti vietos bendruomenių, bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybės įstaigų bei institucijų atstovai, o remiamos būtų socialiai orientuotos veiklos.

Konkurso būdu siūloma finansuoti veiklas, stiprinančias bendruomenių finansinį savarankiškumą, bendruomenių narių institucinius gebėjimus ir kompetencijas valdymo bei vadybos srityse, skatinančias bendradarbiavimą ir partnerystę, stiprinančias ekonominės veiklos planavimą ir įgyvendinimą, naujų paslaugų ir produktų kūrimą bei kt.

 Vietos bendruomenių tarybų sprendimais galėtų būti finansuojama įvairi socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenėms nariams ar grupėms, veikla, pavyzdžiui, skirta kartų bendradarbiavimui ir šeimos institutui stiprinti, bendruomenės narių teigiamam požiūriui į globą, įvaikinimą formuoti, iniciatyvos, skirtos stiprinti bendruomenių sutelktumą, savanorišką veiklą bendruomenėje, vietos gyventojų užimtumą ir saviugdą, skatinti bendruomenės narių solidarumą.

Kadangi susitikimo metu dalyviai išreiškė ypatingą palaikymą bendruomenių stiprinimui per vietos bendruomenių tarybas, kaip kad buvo įgyvendinant 2012-2015 metų programą, į tai nutarta orientuotis toliau tobulinant Bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų programą. Taip pat nuspręsta peržiūrėti vietos bendruomenių tarybų sudarymo tvarką ir jų veikimo principus, kad šios kaip galima geriau atstovautų vietos bendruomenių interesus, o į tarybų sudėtį būtina įtraukti bendruomenines organizacijas.

 Bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų programa siekiama skatinti stiprinti bendruomenių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą bei didinti bendruomenės narių atsakomybę už jų bendruomenėse sprendžiamus klausimus. Ją įgyvendinti būtų pavesta savivaldybėms, kaip esančioms arčiausiai savo krašto žmonių.

 

SADM  Ryšių su visuomene skyrius, tel.: 266 8191, 266 8122. 
Šaltinis: http://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/l.-kukuraitis-bendruomenes-mtbe.html

2017-01-11

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple