Kauno bendruomenių centrų asociacija

Susitikimas su Kėdainių miesto bendruomenėmis

Šiandien Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) tarybos atstovai ir pirmininkė Reda Kneizevičienė susitiko su Kėdainių miesto vietos veiklos grupe ir Kėdainių miesto bendruomenėmis. Susitikimo metu buvo pristatyta LVBOS veikla, vizija ir misija, pasiekimai ir numatyti organizacijos plėtros, veiklos, įstatymų svarstymas, finansavimo programų ir kiti uždaviniai.

Susitikime susirinkusius pasveikino ir palinkėjo sėkmės Kėdainių rajono meras Saulius Grinkevičius, Seimo narys Darius Kaminskas.
Susitikimą vedė Kėdainių miesto VVG pirmininkė Kristina Vainauskienė. Ji papasakojo apie VVG veiklą ir Kėdainių bendruomenes. Jų mieste veikia 6, dalis jų įeina į VVG. Kėdainių miesto strategija įvertinta labai gerai ir jos įvykdymui skirta apie 1.5 mln. Eur. Laukia aktyvi veikla ir nauji iššūkiai bendruomeninėje veikloje. Renginio metu aktyviausius Kėdainių VVG narius apdovanojo meras S. Grinkėvičius.

Reda Kneizevičienė papasakojo apie LVBOS susikūrimą, narius, kaimo ir miesto bendruomenių pasiekimus ir aktualijas, miestų vietos veiklos grupių padėtį ir finansavimą, Bendruomenių finansavimo programas SAD ministerijoje, pažymėjo, kad atnaujinta Vietos bendruomenių savivaldos programa ir vietos bendruomenių tarybų veikla. Vienas iš uždavinių - vietos savivaldos, asociacijų, socialinių įmonių įstatymų tobulinimas, išskiriant juose vietos bendruomenes ir jas jų teisėtą vietą savivaldoje. Pirmininkė pažymėjo, kad labai svarbu sprendžiant savivaldos klausimus laikytis vienos nuomonės, vienytis, pakvietė Kėdainių bendruomenes įsijungti į LVBOS gretas.

Apie miestų bendruomenių organizacijų padėtį Lietuvoje, finansavimo ypatybes ir programas, Bendruomenių inicijuotos veiklos programos vykdymą Kaune ir iš dalies Lietuvoje, seniūnijų ir seniūnaičių veiklą papasakojo Kauno bendruomenių centrų asociacijos pirmininkas Ramūnas Navickas. Jis atsakė į klausimus, aiškino, kodėl mums taip svarbios vietos bendruomenės ir jų stiprinimas.

Iš KBCA renginyje dalyvavo tarybos pirmininkas R. Navickas, LVBOS tarybos nariai A. Didžgalvienė ir A. Račkauskas, KBCA administratorė M. Bindokaitė.

Daugiau nuotraukų FB paskyroje.

2017-01-19

Visos naujienos

© 2011-2024 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple