Kauno bendruomenių centrų asociacija

Apie vietos bendruomenes su Seimo nare Guoda Burokiene

Vakar Kauno bendruomenių centrų asociacijoje įvykos suitikimas su Seimo nare Guoda Burokiene. Buvusi Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkė 2016 m. laimėjo Seimo rinkimuose ir dabar darbuojasi Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete bei Migracijos komisijoje. Į susitikimą atėjo nemažas būrys mūsų aktyvo, todėl pokalbių temos buvo skirtos vietos bendruomenių klausimų sprendimui Seime ir Vyriausybės programose.
Pagrindinė susitikimo tema - Vietos bendruomenių įstatymo poreikio ir vietos bendruomenių kaip pirminės savivaldos grandies įteisinimo poreikis. Vietos bendruomenės prilygintos nevyriausybinei organizacijai, bet jos veikla yra daugiafunkcinė, apima daugelį vietos problemų sprendimą: aplinkos, saugumo, sociokultūrinę, sveikatinimo, pilietiškumą, kaimynystę ir kita. Skiriasi kaimo ir miesto vietos bendruomenių veikla ir poreikiai, požiūris į tas pačias problemas ir jų sprendimas, santykiai su savivalda, seniūnais ir ypač seniūnaičiais. Todėl, remiantis pastarųjų kelerių metų patirtimi, vietos bendruomenės ir jų organizacijos, VBO, "nebetelpa" į standartinius įstatymų rėmus, asociacijų įstatymas lemia, kad kuriasi daug mažų agresyvių, politiškai angažuotų organizacijų, vadinančių save bendruomenėmis. Iškyla sunkumai vykdant SADM projektus, nes jie skirti mažinti socialinei atskirčiai, skurdui ir darbo vietų kūrimui, kuo VBO nepatenkintos, nes tuo užsiima specializuotos vienoje ar kitoje srityje NVO. Vietos bendruomenės ir jų organziacijos turėtų pereiti iš SAD ministerijos Vidaus reikalų ministerijos globon, kaip vietos savivaldos grandis.

G. Burokienė pabrėžė Vietos bendruomenių įstatymo atsiradimo būtinybę, būtinybę koreguoti ar keisti Lietuvos vietos savivaldos įstatymą. Didele problema ji mato ir seniūnaičių buvimą, jų dirbtinumą, nesuderinamumą su vietos bendruomenės poreikiais. Seniūnaičiai savivaldos įstatyme apibrėžti kaip vietos bendruomenės atstovai, tačiau jie, veikdami visuomeniniais pagrindais, neatstovauja jos, nes išrinkti seniūnijoje gyvenančių žmonių mažuma, dažnai atstovauja vienai ar kitai partijai. 2017-01-01 m. įsigaliojo LR Vietos savivaldos įstatymo pataisa, įteisinanti išplėstinę seniūnaičių sueigą. Tai padėtų išspręsti teisinį Vietos bendruomenių tarybų buvimą ir padėtų vykdyti atstatytą SAD ministerijoje (reikalaujant Seimui) Vietos bendruomenių savivivaldos programą.

Todėl labai svarbu bendruomenėms nutarti kuria kryptimi eisime: ar tikrosios savivaldos link ar liksime nevyriausybininkais, ir mums ir toliau bus taikoma įprasta NVO tvarka. G. Burokienė paprašė, kad KBCA nariai pateiktų pasiūlymus vietos savivaldos, asociacijų įstatymams keisti, pasiūlymus, kaip turėtų atrodyti vietos bendruomenė ir jos organizacija, koks jos santykis su savivalda, seniūnais, seniūnaičiais, kokia jų tarpusavio atsakomybė. Šiuos pasiūlymus teiks visos Lietuvos VBO ir jų tinklai, šie pasiūlymai formuos Bendruomenių įstatymo ar naujo Vietos savivaldos įstatymo pagrindą.

Susitikime Seimo narė pasidalino ir savo įspūdžiais apie naujas programas, darbą Seime, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete, reformas, programas, apie numatomus viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus NVO. Pokalbiai ir diskusijos vyko nuoširdžioje šiltoje aplinkoje prie kavos ir arbatos stalo. KBCA dalinosi savo veikla ir problemomis, pažadėjo pateikti pasiūlymus.

Po susitikimo įvyko trumpas KBCA aktyvo posėdis, aptarti veiklos klausimai.

Kviečiame bendruomenių centrus pateikti pasiūlymus šiems įstatymams: Lietuvos vietos savivaldos, asociacijų, Lapdaros paramos el. paštu: kbcainfo1@gmail.com

Lietuvos vietos savivaldos įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/IsoLyWbPuj

Lietuvos respublikos asociacijų įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF00B0EA2F0E/aYICcDjePH

LR paramos ir labdaros įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C0FF21832A85/GPPHPeQzYv


Susitikimo nuotraukos: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1874367329445136&id=1514571238758082

2017-01-25

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple