Kauno bendruomenių centrų asociacija

Aplinkos ministerijos ir Lietuvos bendruomenių atstovų susitikimas

Šiandien Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) tarybos nariai susitiko su Aplinkos ministru Kęstučiu Navicku ir viceministre Reda Brandišauskiene. Susitikime pagrindinis dėmesys buvo skirtas vietos bendruomenių ir Aplinkos ministerijos bendradarbiavimo stiprinimui, sprendžiant aktualias aplinkos apsaugos, infrastruktūros plėtros, atliekų tvarkymo problemas.

Susitikime buvo apsvarstytas Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projektas, kuriame LVBOS atstovai pateikė pasiūlymą įtraukti projektų ir statybų klausimų derinimą su vietos bendruomene. Į įstatymą pasiūlyta įtraukti ir labai aktualius individualių namų kvartalų gyventojams klausimus: nederinamą su jau gyvenančiais kvartale ir nekontroliuojamą šių kvartalų plėtrą, kompensacinį infrastruktūros pagerinimo gyventojų lėšomis mechanizmą, sodų bendrijų aplinkos teršimo problemas ir šio proceso kontrolės griežtinimą.
Kalbėdama apie infrastruktūros plėtrą ir naujų inžinerinių tinklų projektavimą, ypač kaimo vietovėse, LVBOS pirmininkė
R. Kneizevičienė išsakė pastabas dėl ES programos priemonės "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimo plėtra" įgyvendinimo rodiklių. Pagal dabar galiojančius aprašus negalima įrengti vandentiekio ir kanalizacijos sistemų viešiesiems juridiniams asmenims, pvz. rengiamas techninis projektas naujai trasai ir greta yra bendruomenės centras, biblioteka, seniūnija, kurių prijungti prie centralizuotos sistemos negalima, nes projekto rodiklis yra tik fiziniai asmenys. Bendruomeniečiai pasiūlė senų padangų surinkimo problemą spręsti pagal plastmasinės taros supirkimo modelį ir padidintos taršos kieto kuro naudojamo šildymo reikmėms reglamentavimo klausimus.

Aptariant vietos bendruomenei aktualias aplinkosaugines problemas, pažymėta infrastruktūrinių, statinių projektų viešinimo ir prieinamumo plačiajai visuomenei problema.

Apibendrinant susitikimą, sutarta, kad LVBOS atstovas dalyvaus kolegijos prie Aplinkos ministerijos veikloje, visi įstatymų ir programų projektai bus svarstomi su socialiniais partneriais, t. t. ir LVBOS. Aplinkos ministras pažadėjo, kad su LVBOS bus pasirašyta ir bendradarbiavimo sutartis.

Susitikimas nuteikė viltingai, džiugina tai, kad ir ministras K. Navickas, ir viceministrė R. Brandišauskienė gerai supranta visuomenininkų problemas, nes patys turi ilgametę veiklos NVO patirtį.
Susitikime dalyvavo LVBOS pirmininkė R. Kneizevičienė, tarybos nariai: S. Gorodeckis, R. Micka, A. Račkauskas, VBA atstovas V. Šimanskas ir Kauno bendruomenių centrų asociacijos pirmininkas R. Navickas.

2017-02-09

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple