Kauno bendruomenių centrų asociacija

Seime priimtos naudingos bendruomenėms ir NVO Viešųjų pirkimų įstatymo pataisos

Kovo 30 d.  LR Seime buvo priimtos Viešųjų pirkimų įstatymo pataisos. Jame atsiranda rezervuotų sutarčių institutas - 24 straipsnis, apibrėžiantis paslaugų teikimą pagal Viešųjų paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis.
Taigi NVO, kurios teiks pagal nurodytus BVŽP kodus veiklas, gali kreiptis į paslaugų pirkėjus (savivaldybes, ministerijas ir kitas valstybės institucijas) ir reikalauti/prašyti/siūlyti sudarant pirkimų planus, pagal surašytus kodus daryti rezervuotus pirkimus, kurie galimi tik iš NVO sektoriaus.

Žemiau nurodomi BVŽP kodų išaiškinimai:
• 75121000-0 (švietimo paslaugos);
• 75122000-7 (sveikatos priežiūros paslaugos);
• 75123000-4 (būsto paslaugos);
• 79622000-0 (namų ūkio pagalbinių darbininkų parūpinimo paslaugos);
• 79624000-4 (slaugos personalo parūpinimo paslaugos);
• 79625000-1 (medicinos personalo parūpinimo paslaugos);
• 80110000-8 (ikimokyklinio ugdymo paslaugos);
• 80300000-7 (aukštojo mokslo paslaugos);
• 80420000-4 (E. mokymosi paslaugos);
• 80430000-7 (universitetinio suaugusiųjų švietimo paslaugos);
• 80511000-9 (darbuotojų mokymo paslaugos);
• 80520000-5 (mokomosios priemonės);
• 80590000-6 (mokymo paslaugos)
• nuo 85000000-9 (sveikatos priežiūros ir socialinio darbo paslaugos) iki
85323000-9 (bendruomenės sveikatos priežiūros paslaugos);
• 92500000-6 (bibliotekų, archyvų, muziejų, kitos kultūrinės paslaugos);
• 92600000-7 (sportinės paslaugos);
• 98133000-4 (narystės organizacijų teikiamos paslaugos);
• 98133110-8 (jaunimo asociacijų teikiamos paslaugos);

Džiugu, kad mažais žingsniais lengvinamas NVO įvairių paslaugų teikimas.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/40f3023012f311e7b6c9f69dc4ecf19f


LVBOS informacija.

2017-03-31

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple