Kauno bendruomenių centrų asociacija

Diskusija ASU "Miesto ir kaimo bendruomenė. Kas mus sieja ir skiria"

Kovo 31 d. A. Stulginskio universitete Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (LKBS) organizavo apskrito stalo diskusiją "Miesto ir kaimo bendruomenė. Kas mus sieja ir skiria". Jame dalyvavo LKBS, Vilniaus, Kauno bendruomenių asociacijų atstovai, LVBOS tarybos nariai, ASU prof. Vilma Atkočiūnienė.

Pagrindinė diskusijos tema, kaip toliau turėtų veikti Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (LVBOS), kurią sudaro LKBS, turinti didžiausią narių skaičių, bei Kauno, Vilniaus bendruomenių asociacijos ir Šiaulių bendruomenių konfederacija, siekiant glaudesnio tarpusavio bendradarbiavimo.

Aptarus įvairius LVBOS, kaip didžiausios Lietuvos NVO skėtinės organziacijos veiklos aspektus, įstatus ir bendradarbiavimo sritis, Lietuvos kaimo bendruomenių interesus ir veiklos sritis, diskusijos dalyviai sutiko, kad būtina toliau bendradarbiauti miestų ir kaimų bendruomenėms, skatinti LVBOS plėtrą. Organizacijos plėtra būtina, susijusi su matomais rezultatais, tada į LVBOS veiklą įsilies ir kitos bendruomenių organizacijos.

Diskusija baigėsi bendru sutarimu, kad būtina išlaikyti vieną organizaciją, iš esmės atnaujinus LVBOS Įstatus, optimizavus LVBOS veiklą, užtikrinant geresnį veiklos koordinaviomą ir grįžtamąjį ryšį.

 

2017-04-03

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple