Kauno bendruomenių centrų asociacija

Ataskaitinis LVBOS susirinkimas

Balandžio 26 dieną Kaune vyko Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) ataskaitinis susirinkimas, kurio metu buvo patvirtinos veiklos ir finansinės ataskaitos bei aptartas tolimesnis darbas. Daug dėmesio buvo skirta darbui įvairiose darbo grupėse ir atstovavimu įvairiose ministerijose.
Susirinkimo metu buvo patikslinta nauja LVBOS vizija. Nuo šiol LVBOS vizija - stiprus partnerystės principu paremtas miesto ir kaimo vietos bendruomenines organizacijas vienijantis tinklas, savo nariams teikiantis švietėjišką, savalaikę ir kokybišką informaciją bei metodinę pagalbą, atstovaujanti savo narių interesus valstybinėse ir Europos institucijose.

Lietuvos skėtinių bendruomenių organizacijų vadovai nutarė dar kartą kreiptis į SADM, Kultūros ministerijas dėl susitikimų, LKBS deleguos savo atstovą į ŽŪM visuomeninio patarėjo pareigas. Darbui su Aplinkos ministerija yra atsakingas Vilniaus bendruomenių asociacijos pirmininkas Sakalas Gorodeckis, su SADM - LVBOS pirmininkė Reda Kneizevičienė ir VBA narys Emilis Misiulis, darbui su VRM - LVBOS tarybos narys Arimantas Račkauskas ir vėliau bus deleguotas LKBS atstovas, su SAM - KBCA tarybos pirmininkas Ramūnas Navickas, kuris bus deleguotas ir į Nacionalinę sveikatos tarybą.

Nariai nusprendė raštu kreiptis į Ūkio ministeriją dėl susitikimo ir numato deleguoti LKBS atstovą, kuris turi praktinės patirties dirbant su socialiniu verslu. 

Pirmininkė R. Kneizevičienė informavo, kad ji yra VRM regiono plėtros tarybų darbo pertvarkos darbo grupėje ir pasiūlė parengti LVBOS vardu pasiūlymus dėl pertvarkos.

R. Kneizevičienė informavo, kad Nacionalinės NVO tarybos (jame dalyvauja ir LVBOS) posėdyje dalyvavo Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, kuriems yra duota užduotis parengti paaiškinimus dėl rezervuotų sutarčių NVO sektoriuje ir klausimo, ar NVO yra perkančioji organizacija?

Dėl LVBOS įstatų naujos redakcijos suformuota darbo grupė, kuriai patikėta parengti naują redakciją ir atsiųsti visiems susipažinti. Vėliau bus šaukiamas visuotinis susirinkimas, kuris patvirtins naująją LVBOS įstatų redakciją. Darbo grupę sudaro Kristina Švedaitė, Emilis Misiulis ir Ramūnas Navickas.

Planuojamas sekantis LVBOS tarybos posėdis LR Seime su Seimo nare Guoda Burokiene. Dabar derinamas posėdžio laikas. Norime aptarti savo skaudulius ir bendradarbiavimą su LR Seimu ir Savivaldos komitetu. Dar kartą teiksime savo siūlymus dėl Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo ir darbo grupės formavimo.
Planuojamas susitikimas su Seniūnų asociacija, kad aptarti bendrą poziciją dėl vietos savivaldos įstatymo ir pasikalbėti apie bendradarbiavimą.

Smelkesnė informacija ir nuotraukos: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1391361197638005&id=957033811070748

LVBOS pirmininkė Reda Kneizevičienė

2017-04-27

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple