Kauno bendruomenių centrų asociacija

VRM darbo grupės, skirtos tobulinti regioninės plėtros kryptis, posėdis

Gegužės 4 dieną Vidaus reikalų ministerijoje vyko antrasis darbo grupės, skirtos tobulinti regioninės plėtros kryptis, posėdis. Buvo pristatytas regioninės politikos tobulinimo krypčių įvadas, paslaugų pasiekiamumo standartas bei kitų šalių gerosios praktikos pavyzdžiai dėl regioninės politikos vykdymo ir organizavimo.
Siekiant stiprinti regioninę plėtrą numatoma kurti regionuose kompetencijos centrus, kurie būtų formuojami iš įvairių sričių ekspertų. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga teikė pasiūlymus, kad į šių centrų ekspertų sudėtį būtų įtraukti vietos veiklos grupių atstovai, nes LEADER principu parengtos strategijos puikiai atspindi visos Lietuvos kaimiškosios teritorijos situaciją. Deja mažos LEADER progamos lėšos neišspręs visų problemų. Regoninė politika negali būti atskirta nuo kaimiškos teritorijos.
Todėl manome, kad šiame centre vietos veiklos grupių atstovai galėtų būti puikūs ekspertai.
Mūsų organizacija siūlys į regiono plėtros tarybas nario teisėmis įtraukti skėtinių vietos bendruomenių atstovus. Artimiausiame Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos posėdyje bus svarstomos kandidatūros, kurie atstovaus vietos bendruomenių interesus dešimtyje vietos plėtros tarybų. Vilniaus ir Kauno miesto vietos bendruomenių skėtinės organizacijos teiks savo kandidatus, nes į Kauno ir Vilniaus regiono plėtros tarybas siūlysime po du atstovus (miesto ir kaimo).
Tikime, kad vietos bendruomenių atstovų dalyvavimas įgyvendinant regioninę poitiką bus labai svarbus.

2017-05-08

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple