Kauno bendruomenių centrų asociacija

Skurdo mažinimui skirta konferencija

Birželio 7 dieną Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto ir Lietuvos „Carito“ organizuotoje konferencijoje „Skurdo mažinimo politikos kryptys ir veikėjai: kaip įveiksminti / atgaivinti bendruomenės išteklius?“
Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis konferencijoje pristatė Vyriausybės politikos prioritetus ir veiksmus socialinėje srityje. Jis pakvietė nevyriausybines organizacijas tapti partneriu savivaldai ir ministerijai mažinant skurdą ir socialinę atskirtį, stiprinti tarpinstitucinius ir bendruomeninius ryšius.
Kaip pristatė ministras, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prioritetai Vyriausybės programoje yra nukreipti į skurdo ir pajamų nelygybės mažinimą, šeimos ir vaiko apsaugos stiprinimą bei socialinės piliečių atsakomybės skatinimą, tam numatytos naujos ir tęstinės priemonės. Šiems tikslams sėkmingai įgyvendinti kviečiamas prisidėti nevyriausybinis sektorius, išnaudojant sukauptą patirties ir žinių potencialą bei suinteresuotumą žmonių gerove.

 „Kviečiu ir prašau nevyriausybinių organizacijų, atlikite namų darbus ir veikite kaip stiprūs ir aktyvūs savivaldybių partneriai. Neškite matomas bėdas, siūlymus, o institucijas įgalinkite bendradarbiauti, pirmiausiai patys būdami bendradarbiais. Kviečiu būti nacionaliniu partneriu ir ministerijai – atstovaukite visų žmonių balsams. Būkite platūs – pasiekite kaimus, pasiekite visus, kam galite padėti“, - į nevyriausybinių organizacijų sektorių kreipėsi ministras L. Kukuraitis.

 „Svarbiausia, ką esame užsibrėžę pasiekti, – tai sumažinti skurdą ir pajamų nelygybę, taip pat turime sustiprinti Lietuvos šeimas ir geriau apsaugoti vaikus bei pasiekti didesnės piliečių socialinės atsakomybės“, - renginyje šiandien sakė L. Kukuraitis. „Konkretūs laukiantys darbai – tai jau pradėta vaiko teisių apsaugos sistemos reforma, daugiau paslaugų šeimoms bendruomenėse, NVO sektoriaus stiprinimas ir įgalinimas, dėmesys savanorystei, socialinio verslumo skatinimas“, - įvardino ministras.

Pastebima, kad nevyriausybinės organizacijos susiduria su tokiais iššūkiais kaip silpna NVO savireguliacija, abipusis pripratimas prie projektinio finansavimo, paslaugų kokybės stoka, per maža gerosios praktikos sklaida bei kt. „Dėl to stiprinsime NVO skėtines organizacijas. Tokio finansavimo dar nebuvo, norime per nacionalines struktūras pasiekti visas nevyriausybines organizacijas, skatinti jungtis į tinklus, stiprinti gebėjimus ir paslaugų kokybę. Taip pat inicijuosime NVO fondo steigimą, iš kurio NVO iniciatyvos galėtų būti finansuojamos ištisus metus – tikime, kad jis galėtų atsirasti jei ne ateinančiais, tai dar kitais metais“, - sakė L. Kukuraitis.

 Kaip pabrėžė ministras, bus siekiama, kad sprendžiant klausimus ir rengiant naujoves būtų tariamasi su nacionalinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis, NVO atstovų dalyvavimas ministerijos darbo grupėse taptų standartu, o pats su NVO atstovais susitiks kas mėnesį. Tinkamai pasiruošusios, atlikusios namų darbus NVO gali tapti partneriu savivaldai įgyvendinant aktyvios darbo rinkos programas, planuojant ir įgyvendinant institucinę pertvarką, bendruomenines paslaugas šeimoms, vaikams, neįgaliesiems, pagyvenusiems žmonėms, atskirties grupėms. Tam NVO turi stiprinti bendruomeninius ryšius, dalyvauti savivaldos tarpinstituciniame tinkle, stiprinti NVO savireguliaciją, tinklus.

 Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto ir Lietuvos „Carito“ organizuotoje konferencijoje „Skurdo mažinimo politikos kryptys ir veikėjai: kaip įveiksminti / atgaivinti bendruomenės išteklius?“ valdžios, savivaldos, religinių ir nevyriausybinių organizacijų bei kitų institucijų atstovai diskutuoja apie Vyriausybės ir nevyriausybinių organizacijų vaidmenį ir veiksmus mažinant skurdą, nevyriausybinio sektoriaus galimybes aktyviai įsitraukti į skurdo mažinimo politikos priemonių stebėseną, ekspertinį konsultavimą ir įgyvendinimą. Renginyje taip pat pristatoma Europos „Carito“ patirtis ir įžvalgos apie Europos šalių skurdo mažinimo politikos kryptis.

Šiame renginyje dalyvavo ir LVBOS pirmininkė Reda Kneizevičienė, kuri diskusijoje pateikė ir vietos bendruomeninių organizacijų požiūrį į socialinių problemų sprendimą. Malonu buvo išgirsti Europos „Caritas“ generalinio sekretoriaus Chorchė Nunas Mėjeris mintis, kuris taip pat akcentavo vietos bendruomenės vaidmenį sprendžiant socalines problemas.
Vietos bendruomenės atstovai išgirdo SADM ministro pažadą, kaip jis planuoja bendradarbiauti su NVO sektoriumi. Belieka tikėti, kad tai nebus tik pažadai.

 

SADM Ryšių su visuomene skyriaus ir
Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) informacija.

2017-06-08

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple