Kauno bendruomenių centrų asociacija

Diskusija Seime apie visuomenės dalyvavimą viešosios politikos sprendimų priėmimo ir viešųjų paslaugų teikimo procese

Birželio 28 dieną LR Seime Valstybės valdymo ir savivaldos komitete vyko atvira diskusija "Visuomenės dalyvavimas viešosios politikos sprendimų priėmimo ir viešųjų paslaugų teikimo procese", kurioje dalyvavo Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) tarybos nariai, NVO atstovai, seniūnaičiai, SADM, VRM viceministrai E. Bingelis ir , departamentų ir skyrių vadovai, Lietuvos seniūnų asociacijos prezidentas K. Vilkauskas, Savivaldybių asociacijos valdybos atstovai.

Teorinius visuomenės dalyvavimo aspektus pristatė Mykolo Riomerio universiteto doc. dr. Mantas Bileišis. Pilietinės visuomenės instituto dr. Ieva Petronytė pateikė mokslinius tyrimus šia tematika, o LR Seimo narė Valstybės valdymo ir savivaldos komiteto narė Guoda Burokienė pristatė naujus teisės aktus reglamentuojančius bendradarbiavimą.
LVBOS pirmininkė Reda Kneizevičienė pristatė vietos bendruomenių patirtį ir iššūkius, su kuriais susiduria vietos bendruomenės atstovaujant savo bendruomenės interesus bei teikiant paslaugas.
Lietuvos seniūnų asociacijos prezidentas Kęstutis Vilkauskas pristatė seniūnų, seniūnaičių ir vietos bendruomenių partnerystę.

Po pranešimų vyko diskusijos, kuriose buvo dalinamasi patirtimi, aiškintąsi viešųjų paslaugų ir socialinio verslo  sąvokomis, vykdymu ir perdavimo mechanizmu, bendradarbiavimo tarp NVO, bendruomenių ir savivaldos institucijų patirtimi, iškelta visuomenės švietimo savivaldos klausimais būtinybė. Dabartiniu metu bendradarbiavimas kiekvienoje savivaldybėje su NVO sektoriumi yra labai skirtingas ir, deja, ne toks skaidrus, kaip manoma.

Diskusijoje aptarta seniūnaičių pareigybės tikslingumas, nes ką tik įvykę jų rinkimai patyrė visišką fiasko. Paliesta Lietuvos savivaldos sistema, būtina radikali jos pertvarka.

Ateityje numatyta organizuoti daugiau panašių renginių, pristatant įvairią bendradarbiavimo su NVO sektoriumi patirtį.
Iš KBCA diskusijoje dalyvavo tarybos pirmininkas Ramūnas Navickas ir administratorė Marija Bindokaitė.

 Daugiau nuotraukų: https://www.facebook.com/Lietuvos-vietos-bendruomeni%C5%B3-organizacij%C5%B3-s%C4%85junga-957033811070748/notifications/?section=activity_feed&subsection=share&ref=notif&target_story=S%3A_I1736416190%3A10203516100819929&content_id=1453387894768668

2017-06-28

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple