Kauno bendruomenių centrų asociacija

Lietuvos savivaldybių NVO tarybų konferencija

Birželio 29 d. visos Lietuvos savivaldybių nevyriausybinių organizacijų (NVO) tarybų atstovai bei nacionalinės Nevyriausybinių organizacijų tarybos nariai aptaria nuveiktus darbus ir ateities iššūkius. Sveikindamas konferencijos dalyvius socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis išskyrė tris esminius dalykus NVO sektoriaus stiprėjimui.
„Visų pirma, nevyriausybinių organizacijų tarybos yra tas institutas, kurį reikia stiprinti, kad organizacijos būtų atstovaujamos savivaldoje, dalyvautų sprendimų priėmime. Antroji žinutė – tai, kad organizacijos turi save reprezentuoti kaip įmanoma geriau. Kai kalbame apie paslaugų pirkimą iš NVO, organizacijos turi nepamiršti apie kokybę bei kaip jos yra organizuotos, ir tai priklauso nuo jūsų. Trečiasis svarbus dalykas – tai nevyriausybinio sektoriaus savireguliacija. Norisi, kad nevyriausybinis sektorius dalintųsi žiniomis viduje, gebėtų save konsultuoti ir mokytis iš gerųjų pavyzdžių“, - sakė viceministras E. Bingelis.

Pasak viceministro, siekiama, kad nevyriausybinės organizacijos burtųsi, stiprėtų. Pirmas žingsnis į nevyriausybinio sektoriaus stiprinimą – artimiausiu metu startuosianti skėtinių organizacijų programa. „Būtina, kad organizacijos pagal savo veiklos sritis burtųsi ir siektų sutarimų tam tikrais klausimais. Tai būtų žingsnis link stipresnės pilietinės visuomenės ir stipresnio, vieningesnio nevyriausybinio sektoriaus“, - sakė jis.

Konferencijoje pristatyti ekspertų atlikto pilietinės visuomenės organizacijų tvarumo indekso tyrimo Lietuvoje rezultatai. Tyrimo metu vertintos tokios sritys kaip teisinė aplinka, organizaciniai pajėgumai ir finansinis tvarumas, interesų atstovavimas, paslaugų pardavimas, infrastruktūra bei viešasis įvaizdis. Ekspertų nuomone, Lietuvoje teigiamai vertintinas interesų atstovavimas, silpnai – socialinių paslaugų pardavimas ir finansinis tvarumas.

Susitikimo metu pristatyta institucinės globos pertvarka ir dalyvavimo šiuose procesuose galimybės nevyriausybinėms organizacijoms. Taip pat aptarta bendruomenių plėtros programa ir galimybės nevyriausybinėms organizacijoms įsitraukti į paslaugų teikimą savivaldybėse.

 Darbo grupėse metu dalyviai analizuoja geruosius NVO tarybų savivaldybėse veiklos pavyzdžius ir sklaidos galimybes, bloguosius pavyzdžius bei galimus sprendimus, tariasi, kaip aktyvinti bendruomenes ir organizuoti išplėstinių seniūnų sueigų darbą įgyvendinant bendruomenių programą savivaldybėse.

Konferenciją organizavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Nacionaline NVO koalicija, koordinuojant Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centrui bei Nevyriausybinių organizacijų tarybai.

Daugiau susitikimo nuotraukų: https://www.facebook.com/pg/teviskesnamai/photos/?tab=album&album_id=1182874395157625

 

 SADM Ryšių su visuomene skyrius, tel.: (8-5) 266 8191, 266 8122, 266 4258.

2017-06-30

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple