Kauno bendruomenių centrų asociacija

Atnaujintas projektų konkursas priemonei „54+“ įgyvendinti – į pagalbą vyresnio amžiaus žmonėms

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija po konsultacijų su socialiniais partneriais atnaujino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto priemonės „54+“ projektų finansavimo sąlygų aprašą ir kviečia nevyriausybines organizacijas atnaujinti ar teikti naujas paraiškas projektų konkursui. 

„Kviečiame nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas projektų konkursui ir padėti vyresnio amžiaus žmonėms įsitraukti ir dalyvauti visuomenės gyvenime ir darbo rinkoje, dalintis sukaupta patirtimi ir žiniomis. Svarbu pastebėti, kad daug dėmesio skiriama jaunimo įgalinimui, skatinant savanoriavimą, imtis iniciatyvų, sprendžiant socialines problemas, mokytis socialinių ir darbinių įgūdžių. Matome, kad šios priemonės yra veiksmingos, nes jaunuoliai daug aktyviau įsitraukia ir dalyvauja socialinėse ir pilietinėse iniciatyvose, jų balsas girdimas ir yra svarbus. „54+“ priemone norime panašų modelį pasiūlyti vyresnio amžiaus asmenims. Matome, kad daugelyje ES valstybių narių vyresni žmonės žymiai aktyviau dalyvauja ir inicijuoja socialines ir pilietines veiklas, savanoriauja, geriau panaudoja savo įgūdžius darbo rinkoje, todėl tose šalyse pilietiškumo indeksas, atspindintis piliečių galią dalyvauti ir paveikti visuomenės procesus, yra daug aukštesnis nei Lietuvoje“, – sako socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis.
Paskelbtame projektų konkurse pagrindinis dėmesys skiriamas vyresnių darbingo amžiaus asmenų savanoriškai veiklai organizuoti ir vykdyti, stiprinti jų bendruosius gebėjimus, didinti jų motyvaciją dalyvauti darbo rinkoje, būti visuomeniškai aktyviais. Nevyriausybinės organizacijos taip pat kviečiamos vykdyti švietėjiškas veiklas ir informacijos sklaidą, skirtą vyresnių darbingo amžiaus asmenų potencialui skatinti, formuoti teigiamą visuomenės ir darbdavių nuomonę apie vyresnio amžiaus asmenis.

„Labai svarbu, kad vyresnio amžiaus žmonėms būtų suteikta galimybė įsilieti į savanorišką veiklą ir joje tobulėti, o tai galima tik per kokybiškai organizuotą savanorystę, kuri padės ne tik mokytis ir tobulėti, ugdyti savo žinias ir kompetencijas, bet ir būti konkurencingiems darbo rinkoje“, – sako E. Bingelis.

Siekiame, kad paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms teiktų organizacijos, turinčios patirties ir įdirbį šioje srityje, galinčios pasiūlyti kokybiškas paslaugas, kad vėliau vyresnio amžiaus žmonės kokybiškai įsilietų į visuomenei aktualių klausimų ir problemų sprendimą. Svarbu užtikrinti, kad ilgainiui visos nevyriausybinės organizacijos, finansuojamos Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto lėšomis, dirbtų skaidriai ir atsakingai: rengtų savo veiklos ataskaitas, jas viešai skelbtų, atliktų nepriklausomus veiklos auditus ir skelbtų jų išvadas. „Einame pilietiškos ir socialiai atsakingos visuomenės link, kur skaidrios ir kokybiškai dirbančios nevyriausybinės organizacijos yra valstybės partneriai“, – pridūrė viceministras.

 Didžiausia galima projektui skirti suma – 100 000 eurų. Iš viso projektams planuojama skirti 6 mln. eurų Europos socialinio fondo lėšų. Paraiškos priimamos iki 2017 m. rugsėjo 15 d. 16 val.

Daugiau informacijos apie projektų konkursą galima rasti čia (http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/54).

 

SADM Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 266 81 91, 266 81 66. 

 

2017-06-30

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple