Kauno bendruomenių centrų asociacija

Kauno m. savivaldybė paskelbė Išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų ir savivaldybės Užimtumo programos projektus

Kauno miesto savivaldybė paskelbė Kauno miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų projektą. Kaip žinia, naujoji SADM paskelbta Vietos bendruomenių stiprinimo programa pakeis veikusią iki 2015 m. Vietos benduomenių savivaldos programą, o išplėstinę seniūnaičių sueiga - seniūnijų vietos bendruomenių tarybas.

Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje lygiavertį vaidmenį vaidins vietos bendruomenių organizacijų atstovai, kurie betarpiškai veiks sueigoje ir spręs prioritetinėms vietos bendruomenių projektinėms veikloms skiriamas lėšas. Pateikiamam seniūnaičių sueigos nuostatų projektui galima teikti pastabas.
NUOSTATŲ projektas skelbiamas čia: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.dok_priedas?p_id=968298

Šiais metais Seimas patvirtino dar vieną Vietos savivaldos įstatymo 7 str. 48 punkto pataisą bei Lietuvos užimtumo įstatymo pataisas, kuriose numatyta, kad savivaldybės turi patvirtinti savivaldybių Užimtumo didinimo ir finansavimo programas, padėsiančias mažinti bedarbystę ir skatinti užimtumą.

Kauno miesto savivavldybės užimtumo didinimo programos projektas skelbiamas čia:
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.dok_priedas?p_id=968767.

Šiam projektui taip pat galima pareikšti pastabas ir pasiūlymus.

2017-07-04

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple