Kauno bendruomenių centrų asociacija

X-asis Kauno bendruomenių centrų Romantinės dainos festivalis

Asociacija Kauno Šilainių bendruomenės centras, 2016 metų festivalio nugalėtoja, skelbia dalyvių registraciją į X-ąjį Romantinės dainos festivalį.
Tradicinis Romantinės dainos festivalis šiemet įvyks gruodžio mėn. 3d. 14 val. "Renginių Oazė" centre, Baltų pr. 16, Šilainiai,  Kaunas. Festivalio tema - Tragiškos - laimingos meilės dainos. Pageidautina dalyvių apranga RETRO stiliaus.

Romantinės dainos festivalio dalyviai - Kauno bendruomenių centrų asociacijos narių, bendruomenės centrų, meno kolektyvai, atliekantys romantines dainas, romansus. Dalyvio pasirodymo trukmė 10 min. ne daugiau 3 dainos.
Kviečiame KBCA bendruomenės centrus aktyviai dalyvauti festivalyje ir registruotis kiek galima greičiau, atsiunčiant užpildytą anketą, nes norime kuo greičiau susidėlioti scenarijų, renginį, svečius, norus ir galimybes. 
X Romantinės dainos festivalio " Menu tave..." nuostatus su anketa pridedame. Apsispręskite kiek turėsite kolektyvo narių ir žiūrovų, kadangi įėjimas į Renginių Oazę numatomas su kvietimais ar bilietais, nurodykite pageidaujamą kvietimų skaičių anketoje šalia kolektyvo narių.
Tikimės labai gražios šventės, prašome operatyviai apsispręsti dėl kolektyvų dalyvavimo ir  registruotis iki 2017-11-08 d. telefonu +37063825491, anketą atsiunčiant iki 2017-11-15d. 
Anketą atsiųsti elektroniniu paštu: kaunosilainiubendrcentras@gmail.com.
Sėkmės renkantis pačias gražiausias meilės dainas ir rengiantis festivaliui.
Pagarbiai,
Kauno Šilainių bendruomenės centro direktorė Rima Andriulionienė

X ROMANTINĖS DAINOS FESTIVALIO

„Menu tave...“

NUOSTATAI

 I. BENDROSIOS NUOTATOS

*Romantinės dainos festivalis- tai tradicinis Kauno bendruomenių centrų asociacijos narių , ( bendruomenės centrų) meno kolektyvų romantinės dainos festivalis, rengiamas kasmet, bendruomenės centro, laimėjusio pereinamąjį prizą.

*Festivalio tikslas- tęsti ir puoselėti romantinės dainos, muzikos tradicijas šiuolaikinėje kultūroje, aktyvinti ir populiarinti Kauno miesto BC folkloro ansamblių, muzikos kolektyvų veiklą ir vidinį žmonių poreikį dalyvauti kūrybinėje meninėje veikloje, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą, sudarant galimybę Kauno miesto bendruomenei dalyvauti festivalyje , išgirsti ir pamatyti koncertines programas.

*Šių metų festivalio tema- „Tragiškos-laimingos meilės dainos“.

 II. DALYVAVIMO FESTIVALYJE SĄLYGOS

*Romantinės dainos festivalyje, su teise laimėti pereinamąjį prizą, gali dalyvauti Kauno bendruomenių centrų asociacijai (KBCA) priklausančių bendruomenių centrų ansambliai, meno kolektyvai.

*Kauno mieste veikiančių, bet KBCA nepriklausančių bendruomenių centrų ansambliai, meno kolektyvai gali dalyvauti svečio teise, be galimybės laimėti pereinamąjį prizą.

*Kviestinio svečio teise gali dalyvauti ne bendruomenių centrų meno kolektyvai ir atlikėjai.

*Bendruomenės centro kolektyvų skaičius neribojamas.

*Originaliausiai ir profesionaliausiai romantines dainas atlikęs BC ansamblis, meno kolektyvas bus paskelbtas laureatu ir jam perduotas pereinamasis festivalio prizas. Laureatu tapęs bendruomenės centro kolektyvas įgyja teisę ir pareigą Romantinės dainos festivalį 2018 metais organizuoti savo bendruomenėje.

 III. REIKALAVIMAI DALYVIAMS

 *BC kolektyvo dalyvių skaičius neturėtų būti didesnis kaip 15 narių.

*Reikalingas technines ir įgarsinimo sąlygas būtina aptarti su organizatoriais individualiai.

*Romantinės „Tragiškos-laimingos meilės dainos“ dainos pagal galimybes pageidautina , kad būtų senovinės, atliekamos realiai, sarkastiškai ar parodijuojant, su vaidybiniu elementu, įterptomis eilėmis...

*Festivalio kolektyvų, pagal galimybes ir dalyvių aprangos kodas- RETRO stiliaus apranga.

*Dalyvio, priklausančio KBCA, kolektyvo pasirodymo trukmė 10 minučių, ne daugiau kaip 3 dainos.

*Svečio, ne KBCA, kolektyvo pasirodymas iki 5 minučių, 1 daina.

*Kviestinio svečio pasirodymo trukmė 5 minutės, 2 dainos.

*Pirminis pageidavimas dalyvauti festivalyje pateikiamas telefonu ar el. paštu per savaitę po nuostatų paskelbimo, paraiška siunčiama vėliau žemiau pateiktais kontaktais.

IV. LAIKAS IR VIETA

*X Romantinės dainos festivalis vyks 2017 gruodžio 3 d., sekmadienį, 14 val. „Renginių Oazė „ centre Baltų pr. 16, Kaunas.

*Apie dalyvavimą pranešti ir dalyvio paraišką siųsti el. paštu: kaunosilainiubendrcentras@gmail.com

Tel. +370 638 25491

+370 682 13848 Rima Andriulionienė

*Dalyvio, svečio paraišką pildyti pagal žemiau pateiktą lentelę.

 VI. FESTIVALIO ORGANIZATORIAI BEI KOORDINATORIAI

*Kauno Šilainių bendruomenės centras

 DALYVIO ANKETA

 

Įstaigos pavadinimas:

 

Tikslus kolektyvo pavadinimas:

 

Kolektyvo vadovo (-ų) vardas (-ai) , pavardė (ės):

 

Vadovo ir/arba kontaktinio asmens telefonas, el. paštas:

 

Trumpas kolektyvo kūrybinės veiklos aprašymas (kolektyvo veikla, pasiekimai,kelionės ir kt.):

 

 

Pažymėkite, kokias dainas dainuosite:

 

 

 

 

 

 

Pateikite informaciją dėl įgarsinimo

 

 

 

Kolektyvo narių, dalyvaujančių festivalyje sąrašas: (skaičius, vardas, pavardė, amžius):

 

 

2017-10-30

Visos naujienos

© 2011-2018 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple