Kauno bendruomenių centrų asociacija

Lietuvos Kultūros tarybos skelbiami konkursai

Lietuvos Kultūros taryba paskelbė finansuojamas programas, kurios tiktų mūsų bendruomenių centrams ir mėgėjiškiems meno kolektyvams: "Mėgėjų menas" ir "Atminties institucijos: bendruomenėms skirti projektai".
Projektų paraiškų priėmimas vyks nuo 2018 m. vasario 1 d, iki kovo 2 d.

Mėgėjų menas.

Paraiškos priimamos nuo 2018 m. vasario 1 d.
Paraiškos priimamos iki  2018 m. kovo 2 d.
Kontaktinė informacija
Dalė Šklėrienė, Tel. (8 5) 255 9357
El. paštas: dale.skleriene@ltkt.lt

Programos tikslas

Sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skatinti, įgyvendinti projektus, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą, stiprinančius etnografinių regionų savitumą, didinančius kultūros prieinamumą ir tradicijų puoselėjimą, skatinančius gyventojų dalyvavimą įvairių sričių mėgėjų meninėje veikloje, gerinančius sociokultūrinę aplinką Lietuvos regionuose.

Finansuojama veikla

Mėgėjų menas.
1. Projektai, padedantys atskleisti ir puoselėti regiono kultūrinį savitumą, sudarantys sąlygas mėgėjų meno kolektyvų veiklai, telkiantys bendruomenę, įtraukiantys į veiklą įvairias vietos gyventojų grupes.
2. Kokybiškų vietų kūrimui (vietokūrai) skirti projektai, skatinantys  kūrybines partnerystes, bendruomenių įtraukimą,  išlaikantys  vietos identitetą.
3. Kūrybinės iniciatyvos, skatinančios kultūrinės ir socialinės aplinkos sanglaudą, socialinės atskirties visuomenės grupių įtraukimą į kultūrinę veiklą.
4. Leidiniai, pristatantys mėgėjų meną (knygos, monografijos, albumai, žurnalai, CD, DVD ir kt.).
5. Tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų projektai, dalyvavimas konferencijose, festivaliuose.

Visa informacija smulkiau: https://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=235

 Atminties institucijos: bendruomenėms skirti projektai

Paraiškos priimamos nuo 2018 m. vasario 1 d.
Paraiškos priimamos iki  2018 m. kovo 2 d.
Kontaktinė informacija
Lina Žilytė
Tel. (8 5) 219 5729
El. paštas: lina.zilyte@ltkt.lt

Programos tikslas

Užtikrinti Lietuvos Respublikos atminties institucijų (muziejų, bibliotekų, archyvų) (toliau – Atminties institucijos) veiklą, išsaugoti nacionalinį kultūros paveldą, papildant Atminties institucijų rinkinius bei pristatant juos visuomenei, ir užtikrinti Atminties institucijose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių išlikimą, apsaugą ir sklaidą.

Finansuojama veikla

Bendruomenėms skirti projektai.
Socialinės integracijos, pilietiškumo ir bendruomenių aktyvumo didinimo projektai.

Veiklos vertinimo prioritetai ir jų balai

1. Projektams, mažinantiems kultūrinę, socialinę atskirtį, skaitmeninę ir (arba) informacinę atskirtį (0-10).
2. Projektams, skatinantiems bendradarbiavimą su vietos bendruomenėmis (0-10).
3. Projektams, užtikrinantiems mokymosi visą gyvenimą, savišvietos, asmeninio tobulėjimo sąlygas (0-10).

Informacija smulkiau: https://www.ltkt.lt/?psl=projektu-finansavimas&do=konkursai&step=view&id=228

 KVIEČIAME BENDRUOMENIŲ CENTRUS PASINAUDOTI PROGA IR IŠBANDYTI NAUJAS PROJEKTINES VEIKLAS.

2018-01-04

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple