Kauno bendruomenių centrų asociacija

Deklaravimas viešuosiuose pirkimuose

NAUJI PAKEITIMAI: 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai, kurie išplėtė turinčiųjų deklaruoti privačius interesus asmenų sąrašą. Pagal naująjį reglamentavimą, interesų deklaracijas turi pateikti ir:

  • Viešojo pirkimo komisijos nariai;
  • Asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus;
  • Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai

Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys, vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio nuostatomis, yra vieši ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) nustatyta tvarka skelbiami VTEK interneto svetainėje.

Privačių interesų deklaracijas būtina pateikti per vieną mėnesį nuo Įstatymo įsigaliojimo dienos - iki 2018 m. vasario 1 d., tačiau ne vėliau nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios.

Nepateikę privačių interesų deklaracijos aukščiau minėtieji asmenys neturi teisės dalyvauti viešajame pirkime ir turi būti atšaukti iš atitinkamų pareigų. 

Daugiau apie Viešųjų ir privačių interesų derinimoą yra skelbiama Vyriausios tarnybinės etikos komisjos interneto svetainėje:   http://www.vtek.lt/index.php/deklaravimas-pirkimuose.

Deja, nei Valstybinė mokesčių inspekcija, nei Vyriausioji tarnybinės etikos komisija neatsižvelgė į nevyriausybinių ir bendruomenių organizacijų veiklos specifiką, ir savo privačius ir viešuosius interesus teks deklaruoti ir projektų viešuosius pirkimus vykdantiems viešųjų pirkimų organizatoriams.

2018-01-29

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple