Kauno bendruomenių centrų asociacija

KBCA išplėstinis posėdis - susitikimas

Vasario 6 d. Kauno bendruomenių centrų asociacijos aktyvas susirinko į išplėstinį posėdį. Posėdžio dalyviai susitiko su "Kaunas Europos Kultūros sostinė 2022" organizacinio komiteto "Fluxus Labas" atstovais Evelina Šimkute ir Egidijumi Bagdonu. Svečiai papasakojo apie projektą ir "Fluxus Labas" uzdavinius ir tikslus iki 2022 metų.

Posėdyje trumpai aptartas naujas SADM Bendruomenių rėmimo programos aprašas 2018 m., pakviesta dalyvauti akcijose "Sveikas, mažyli" ir "Antklodė Europai".

Žaliakalnio BC "Pelėdos" pirmininkas Kęstutis Ignatavičius pakvietė dalyvauti Vasario 16 d. minėjime ant Pelėdų kalno, iškelti ten aukščiausią Kaune vėliavą, sugiedoti valstybinį himną ir "Lietuva brangi" bei siekti Lietuvos rekordo: kad ant kalno suplėvėsuotų 100 Lietuvos trispalvių. Paraginta dalyvauti visoms Kauno bendruomenėms. Šiam kvietimui pritarta, informacija paskelbsime ir FB, ir išsiuntinėta elektroniu paštu.

Laboratorijos "Fluxus Labas" tikslas - sekant europiniu pavyzdžiu vienyti Kauno bendruomenes, kurti kurybines dirbtuves, kiemų festivalius ir pan., parengti bendruomenių aktyvintojus Kaunas 2022 kūrybiniams veiksmams Kaune ir Kauno rajone. Išsamiai susipažinti ir supažindinti su egzistuojančiomis bendruomenių meno, kūrybiškos vietokūros praktikomis, kartu "išauginti" darbo su bendruomene gebėjimus. Yra paruošta mokymų programa, kuri jau vyksta, pasitelkiant savitarpio mokymosi (angl. peer learning) principus, bus rengiami išvykstamieji susitikimai su aktyviais kūrėjais ir šių reiškinių tyrinėtojais, tyrinėjamos konkrečios Kauno vietovės. Norima pritraukti žmones iš Kauno pakraščių, kurie jų manymu, yra neaktyvūs.

Ši veikla yra daugiau kultūrinė, bendruomenių veikla bus plačiai viešinama, dalinamasi patirtimis, bus siekiama, kad renginiai būtų masiški.

Bendruomenių centrų ir KBCA pirmininkas R. Navickas pažymėjo, kad toks pasiūlymas džiugina, kad bendruomenių centrų veikloms trūksta viešinimo miesto svetainėje, Kauno vietinėje spaudoje. Būtų labai sveikintina, kad BC-ams pateikus skelbimus, jie būtų viešinami visomis įmanomis priemonėmis, nespastaruoju metu viešinimo veikla miesto tinklapyje neskelbiama, neskelbiami ir BC skelbimai. Tačiau renginiams organizuoti būtinos ir lėšos, tad klausimas, ar KEKS 2022 komanda skirs renginiams lėšų, patalpų, leidimų viešose vietose organizuoti renginius, nes daugeliui renginių neužtenka vien noro.

KBCA pasiūlė pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą, padėti bei dalyvauti KEKS 2022 veikloje.

Svečiai sutiko pasidomėti bendradarbiavimo susitarimo tarp KBCA ir VŠĮ KEKS 2022 ir pažadėjo visapusiškai padėti viešinant bendruomenių kultūrinius renginius, o BC pirmininkai savo ruožtu - dalintis informacija, kviesti savo narius dalyvauti laboratorijos veikloje.

Kaip skelbia organiztorių tinklapis http://kaunas2022.eu/fluxuslabas/

„Fluxus labas!“ jau vyksta mokymosi programa, kurios dalyvius vadiname FLUXUS TYRĖJAIS, kuri suskirstyta į du etapus – tyrinėjimų ir planavimo laikotarpius:

2017 m. lapkritis – 2018 m. vasaris – ATVIROS PASKAITOS / FLUXUS TYRIMAI – paskaitos, seminarai, kūrybinės dirbtuvės, vietos tyrimai, išvykos. Fluxus tyrėjai kartą per savaitę dalyvaus atvirose paskaitose, tarpusavio mokymosi seminaruose, kuriose stengsis pažinti ir atrasti žmones, vietas ir būdus kaip bendros kūrybos ir bendro mokymosi procese užmegzti būtinus ryšius ir sukurti sąlygas tęstinėms įvairaus pobūdžio veikloms miesto ir rajono bendruomenių kultūriniam įsitraukimui skatinti ir palaikyti.

Šis programos etapas baigsis paskutinę 2018 m. vasario savaitę, per kurią bus pristatomi mokymosi programos dalyvių FLUXUS TYRIMŲ rezultatai ir skelbiamas kvietimas dalyvauti tolimesniame mokymų etape.

Pasirinkusiems ir atrinktiems tęsti veiklas, 2018 m. kovo mėnesį vyks intensyvūs kompetencijas gilinantys MOKYMAI praktikams bei bus rengiami planai būsimų veiklų įgyvendinimui.

Baigusieji mokymosi programą galės tapti FLUXUS AGENTAIS / bendruomenių aktyvintojais, kuriems bus suteikta stipendija ir veiklos biudžetas FLUXUS LABAS! bendruomenės laboratorijos kūrimui."

Daugiau apie "Kaunas - Europos kultūros sostinė" yra čia: http://kaunas2022.eu/apie-europos-kulturos-sostine/

 2018-02-07

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple