Kauno bendruomenių centrų asociacija

Romantinės dainos festivalis Aleksote

Aleksoto bendruomenės centras, 2017 metų Romantinės dainos festivalio laureatas ir 2018 metų festivalio organizatorius kviečia į tradicinį Kauno bendruomenių centrų asociacijos Romantinės dainos festivalį "Niekas tavęs taip nemylės...

Festivalis organizuojamas 2018 m. lapkričio 10 d. 14:00 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje.

Festivalio  tema -  karinė patriotinė.
Pirminį  pageidavimą dalyvauti festivalyje prašome atsiųsti iki spalio 14 d. e-adresu:

aleksotobendruomene@gmail.com

Paraišką, su numatytais atlikti kūriniais, turite atsiųsti iki spalio 19 d. Aleksoto BC sieks, kad kūriniai nesikartotų, todėl prašome pagal galimybes, kūrinių pavadinimus  siųsti kiek galima anksčiau, kad būtų galimybė pasirinkti kitą kūrinį. Organizatoriai prašo, kad visos dainos ir instrumentuotė dėl techninių galimybių būtų atliekama gyvai, be įrašų.

Primename, kad festivalyje dalyvauja Kauno bendruomenių centrų asociacijos narių ansambliai, o svečių skaičius bus ribojamas ir atrenkamas.

Festivalio nuostatai skelbiami:

XI ROMANTINĖS DAINOS FESTIVALIO

Niekas Tavęs taip nemylės...“,

skirto atkurtos Lietuvos šimtmečiui,

 NUOSTATAI

 2018 m. spalio 8 d.,  Kaunas

 I. BENDROSIOS NUOTATOS

*Romantinės dainos festivalis - tai tradicinis Kauno bendruomenių centrų asociacijos narių, (bendruomenės centrų) meno kolektyvų romantinės dainos festivalis, rengiamas kasmet, bendruomenės centro, praeitais metais laimėjusio pereinamąjį prizą.

*Festivalio tikslas - tęsti ir puoselėti romantinės dainos, muzikos tradicijas šiuolaikinėje kultūroje, aktyvinti ir populiarinti Kauno miesto BC folkloro ansamblių, muzikos kolektyvų veiklą ir vidinį žmonių poreikį dalyvauti kūrybinėje meninėje veikloje, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą, sudarant galimybę Kauno miesto bendruomenei dalyvauti festivalyje, išgirsti ir pamatyti koncertines programas.

*Šių metų romantinės dainos festivalio „Niekas Tavęs taip nemylės.....“ tema – karinė, patriotinė.

 II. DALYVAVIMO FESTIVALYJE SĄLYGOS

 *Romantinės dainos festivalyje, su teise laimėti pereinamąjį prizą, gali dalyvauti Kauno bendruomenių centrų asociacijai (KBCA) priklausančių bendruomenių centrų ansambliai, meno kolektyvai.

*Kauno mieste veikiančių, bet KBCA nepriklausančių bendruomenių centrų ansambliai, meno kolektyvai gali dalyvauti svečio teise, be galimybės laimėti pereinamąjį prizą.

*Kviestinio svečio teise gali dalyvauti ne bendruomenių centrų meno kolektyvai ir atlikėjai.

*Asocijuotų bendruomenės centrų kolektyvų skaičius neribojamas.

*Originaliausiai ir profesionaliausiai romantines dainas atlikęs BC ansamblis, meno kolektyvas bus paskelbtas laureatu ir jam perduotas pereinamasis festivalio prizas. Laureatu tapęs bendruomenės centro kolektyvas įgyja teisę ir pareigą Romantinės dainos festivalį 2019 metais organizuoti savo bendruomenėje.

 III. REIKALAVIMAI DALYVIAMS

 *BC kolektyvo dalyvių skaičius neturėtų būti didesnis kaip 15 narių.

* Kolektyvas konkursinėje programoje atlieka dvi dainas, kurių viena – patriotinio pobūdžio (apie tėvynę, karį, motinėlę ir pan.).

*Reikalingas technines ir įgarsinimo sąlygas būtina aptarti su organizatoriais individualiai.

*Romantinės „Niekas Tavęs taip nemylės...“ dainos pagal galimybes pageidautina, kad būtų senovinės, atliekamos gyvai, sarkastiškai ar parodijuojant, su vaidybiniu elementu, įterptomis eilėmis.

*Festivalio kolektyvų, pagal galimybes ir dalyvių aprangos kodas – tautiniai drabužiai arba RETRO stiliaus apranga.

*Dalyvio, priklausančio KBCA, kolektyvo pasirodymo trukmė iki 10 minučių.

*Svečio, ne KBCA nario, kolektyvo pasirodymas iki 5 minučių, 1 daina.

*Kviestinio svečio pasirodymo trukmė 5 minutės, 2 dainos.

*Pirminis pageidavimas dalyvauti festivalyje el. paštu per 7 kalendorines dienas po nuostatų paskelbimo, t.y iki 2018 m. spalio 14 d. Paraiška siunčiama iki 2018 m. spalio 19 d. žemiau pateiktais kontaktais. Paraiškoje būtina nurodyti atliekamų kūrinių pavadinimus.

 IV. LAIKAS IR VIETA

 *XI Romantinės dainos festivalis vyks 2018 m. lapkričio 10 d., šeštadienį, 14 val. Kauno įgulos karininkų ramovės salėje, A. Mickevičiaus g. 19, Kaunas.

*Apie dalyvavimą pranešti ir dalyvio paraišką siųsti el. paštu:

aleksotobendruomene@gmail.com

 Tel. Nr. +370 682 34449 Birutė Valentienė (kreiptis iki 2018-10-26)

Tel. Nr. +370 698 38625 Zenonas Šalna (kreiptis nuo 2018-10-27)

 

*Dalyvio, svečio paraišką pildyti pagal žemiau pateiktą lentelę.

 VI. FESTIVALIO ORGANIZATORIAI BEI KOORDINATORIAI

*Aleksoto bendruomenės centras ir liaudiškos muzikos ansamblis „Svirbė“.

 

 

DALYVIO ANKETA

 

Įstaigos pavadinimas:

 

Tikslus kolektyvo pavadinimas:

 

Kolektyvo vadovo (-ų) vardas (-ai) , pavardė (ės):

 

Vadovo ir/arba kontaktinio asmens telefonas, el. paštas:

 

Trumpas kolektyvo kūrybinės veiklos aprašymas (kolektyvo veikla, pasiekimai,kelionės ir kt.):

 

Įrašykite, kokias dainas dainuosite:


Pateikite informaciją dėl įgarsinimo

 

 

Kolektyvo narių, dalyvaujančių festivalyje sąrašas: (skaičius, vardas, pavardė, amžius):

 

 

2018-10-11

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple