Kauno bendruomenių centrų asociacija

Bendruomenių centrų susitikimas su Fluxus Labas

Šiandien bendruomenių centrų pirmininkai ir KBCA pirmininkas R. Navickas susitiko su Kaunas 2022 grupe "Fluxus Labas!" aktyvu. Susitikimo tikslas - susipažinti artimiau, apibrėžti savo planus ir bendradarbiavimo sritis.

Fluxus Labas! - tai bendruomenės laboratorijų programa, kurioje vyksta vietos gyventojų idėjų, požiūrių ir patirties apykaita, skatinamas kūrybiškas dialogas, kuriantis ryšius ir pokyčius. Ši programa skirta paruošti ir vadinamuosius bendruomenių agentus, kurie burtų vietos bendruomenę šiuolaikinėms bendruomeninėms kultūrinėms iniciatyvoms, bendriems kūrybiniams projektams, procesams, ugdyti, "iškelti" bendruomenių menininkus. Kaip aprašoma Fluxus Labas programos pristatyme - "Bendruomenės menininkas / kūrybininkas turi: atsižvelgti į bendruomenės poreikius, kylančius iššūkius ir prisidėti prie jų sprendimo, glaudžiai bendradarbiauti su vietos bendruomene kūrybinio proceso metu,  padėti ir prisidėti prie jo užbaigimo bei rezultato pristatymo visuomenei / bendruomenei ir į kūrybinį procesą įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių, supažindinti su proceso tikslu ir žingsniais".

Fluksiečių vadovė Greta Klimavičiūtė-Minkštimienė supažindino su grupės veikla, bendruomenės supratimu, artimiausiais planais ir išreiškė norą kuo artimiau bendradarbiauti su bendruomenių centrais.

KBCA tarybos pirmininkas Ramūnas Navickas papasakojo apie asociacijos ir bendruomenių centrų veiklą, tradicinius renginius. Pirmininkas pažymėjo, kad centrai tikrai pasiruošę bendradarbiauti, dalyvauti bendruose renginiuose ir Kaunas 2022 iniciatyvose. Bendruomenių centrai turi savo tradicinius renginius, į kuriuos kviesime dalyvauti ir fluksiečius.

Diskusijoje aptarti sekantys planai: kovo 20 d. kartu švęsti Tarptautinę Laimės dieną, o centrų iniciatyvas registruoti užpildant formą: http://bit.ly/LaimesDiena2019.

Informaciją smulkiau galima sužinoti elektroniniu paštu: irute@kaunas2022.eu.
Sekantys planai būtų dalyvauti tokiuose renginiuose kaip: Kaimynų dienos paminėjime, Kiemų šventėje (vyks gegužės 24 d.), numatyti socialinio verslo ir bendruomenės kultūros forumai.

Apie visus įvykius pasižadėjome vieni kitus informuoti, todėl informaciją skelbsimemūsų FB paskyroje ir tinklapyje.

Daugiau susitikimo nuotraukų čia.

2019-02-06

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple