Kauno bendruomenių centrų asociacija

KBCA turime naują narę - Narsiečių bendruomenę

Vakar, kovo 5 d. Kauno bendruomenių centrų asociacijos taryba išplėstiniame posėdyje nauja asociacijos nare patvirtino Asociaciją Narsiečių bendruomenė, kuri yra jauniausia bendruomenė Kaune. Bendruomenė yra registruota Aleksoto seniūnijoje.

Nors bendruomenė įsiteisino savo organizaciją 2018 metais, tačiau jos veiklos šūkis "Kartu galime daugiau" pasiteisino daugelyje veiklų. Asociacijos Narsiečių pagrindinės veiklos kryptys: gyvenamosios aplinkos pritaikymas gyventojų poreikiams, kraštovaizdžio tvarkymas, laisvalaikio organizavimas gyventojams, sportinė veikla, neformalusis ugdymas, kultūrinis švietimas, nusikalstamumo prevencija, socialinė pagalba. Bendruomenė yra įkūrusi Saugios kaimynystės grupę, pereitais metais dalyvavo SADM projektuose. Kaip teigė posėdyje dalyvavusi bendruomenės pirmininkės pavaduotoja D. Pažėrienė, jų įstojimo į KBCA tikslas - įgyti bendruomeninės patirties.

Asociacijos Narsiečių bendruomenė vizija, misija ir tikslas:
Vizija– geriausia ir saugiausia vieta gyventi, auginti vaikus, sulaukti senatvės.
Misija– kartu kurti aplinką, kurioje gera, smagu ir saugu gyventi.
Tikslas– puoselėti tradicijas ir kurti naujas, gerinti, rūpintis mikrorajono aplinka ir čia gyvenančiais gyventojais, aktyvinti gyventojų bendrystę. Bendruomenės šūkis: „Kartu galime daug daugiau!!!“

Sveikiname asociaciją Narsiečių bendruomenė tapus nauja KBCA nare.

2019-03-06

Visos naujienos

© 2011-2020 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple