Kauno bendruomenių centrų asociacija

Dalyvavimas Kauno Ąžuolyno Gamtotvarkos plano komisijoje

Organizacija Lietuvos gamtos fondas pakvietė KBCA atstovą dalyvauti komisijos veikloje, atliekant Kauno ąžuolyno medžių apžiūrą ir  numatant konkrečių medžių būklės gerinimo darbus.  
Apžiūra planuojama š.m. gegužės – birželio mėn.

Į komisiją yra deleguotas BC "Žaliasis Ąžuolynas" atstovas, inžinierius profesorius Saulius Kaušinis, seniai besidomintis Ąžuolyno klausimais.

Organizacija Lietuvos gamtos fondas - visuomeninė gamtosaugos organizacija, kurios veikla susijusi su gyvosios gamtos išsaugojimu. Įkurtas 1991 metais, iškart po šalies Nepriklausomybės atkūrimo, LGF yra viena pirmųjų aplinkosauginių organizacijų Lietuvoje. LGF veikla apima bendradarbiavimą su valstybės, savivaldos, mokslo, nevyriausybinėmis ir privačiomis institucijomis šiose srityse:

  • retų ir nykstančių rūšių bei jų buveinių išsaugojimas;
  • gamtinių buveinių tvarkymas ir atkūrimas;
  • vandens telkinių ir juose esančių išteklių apsauga;
  • aplinkosauginis švietimas.

2019 m. balandžio 2 d. buvo patvirtintas Kauno ąžuolyno Gamtotvarkos planas, kurio tikslas - Kauno ąžuolyno teritorijoje atkurti palankią niūriasplavio auksavabalio buveinių apsaugos būklę ne mažesniame kaip 49,5 ha plote. Komisija sudaryta iš įvairios srities specalistų, tame tarpe ir bendruomeninių organziacijų atstovų.

Plačiau apie Lietuvos gamtos fondą ir jo veiklą čia.

 

2019-04-09

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple