Kauno bendruomenių centrų asociacija

LVBOS ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

Balandžio 25 d. Kaune įvyko Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos ataskaitinis rinkiminis posėdis. Posėdyje dalyvavo sąjungos nariai, išskyrus Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacijos pirmininką bei LVBOS tarybos nariai. Susirinkimo metu buvo išklausytos ir patvirtintos pirmininkės, revizijos komisijos ir 2018 metų metinė finansinė ir veiklos ataskaitos.
LVBOS pirmininkė Reda Kneizevičienė atsistatydino iš pirmininkės pareigų ir vienu iš pagrindinių klausimų tapo naujojo pirmininko rinkimai. Kaip pažymėjo pirmininkė, LVBOS laikosi nerašytos tradicijos, kad sąjungos narių atstovai turi "pabūti" LVBOS pirmininkais ir pasiūlė Kauno bendruomenių centrų asociacijos tarybos pirmininką Ramūną Navicką. Susirinkimo dalyviai vienbalsiai patvirtino šią kandidatūrą. Susirinkime išrinkti ir jo pavaduotojai, kurie atstovaus bendruomenių interesus vietose: Klaipėdos - Renaldas Kulikauskas, Anykščių - Irma Laurinavičiūtė, Vilniaus - Arimantas Račkauskas, Lietuvos kaimo bendruomenių - Virginija Šetkienė.
Susirinkime nutarta, kad LVBOS tarybos sudėtis kol kas nesikeičia: tačiau vieną LKBS narį keičiame kitu. Tarybos sudėčiai tikslinti (rinkti naują tarybą) nutarta kviesti dar vieną narių susirinikimą, kuris įvyks jau po visų narių ataskaitinių susirinkimų.
Susirinkime taip pat svarstyti tolimesni planai: atstovavimas, įstatų keitimas, susitikimai su Aplinkos ministerija ir ESFA atstovais, VRM projekto pasikeitimai, Šiaulių konfederacijos klausimas ir kiti.

2019-04-29

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple