Kauno bendruomenių centrų asociacija

Susitikimas Aplinkos apsaugos ministerijoje

Gegužės 8 d. Kauno bendruomenių centrų, Klaipėdos ir Vilniaus bendruomenių asociacijos susitiko su Aplinkos apsaugos viceministre Rėda Bradišauskiene. Ji pavadavo ministrą K. Mažeiką, kuris dėl objektyvių priežasčių negalėjo dalyvauti susitikime. Susitikimo tema "Darnūs miestai - darnios bendruomenės".
R. Brandišauskienė susipažino su bendruomenėms aktualiais klausimais ir informavo apie ministerijos poziciją. Visiems buvo aktualūs Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno bendrųjų ir specialiųjų planų keitimas, miestų transporto ir aplinkos tarša (ypač aktuali Kliapėdos miestui), Klaipėdos uosto sanitarinės zonos ir Melnragės likimo, planuojant uosto plėtrą išoriniame reide, Baltijos krantų erozija, miestų urbanizavimo problemos ir viešinimo nebuvimas, žaliųjų plotų miestuose situacija, chaotiškos miestų plėtros tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje situacija, savivaldybių nesiskaitymas su viešąja bendruomenių nuomone.
Kauniečius atstovavo trys bendruomenių centrai: Lampėdžių - dėl Nemuno ir Nevėžio santakos bei Veršvų draustinių specialiųjų planų keitimo užstatymo tikslais, Panemunės - Vičiūnų vandenvietės sanitarinių zonų mažinimas, ir žemės paskirties keitimas, numatant parduoti sklypus statyboms, (toks trumparegiškas požiūris   ateityje gali sukelti vandens trūkumą Kaune) ir Žemųjų Šančių - dėl Šančiuose, Nemuno krantinėje, siūlomo gatvės tiesimo projekto. Apie darnią miestų plėtrą nekalbama, trūksta informacijos apie numatomus projektus.
Ž. Šančiai yra surinkę apie 6000 parašų ir pateikę elektroninę peticiją, kurioje gyventojai pasisako prieš gatvės tiesimą.
Labai džiugina, kad vicemnistrė labai atidžiai išklausė visas mūsų bėdas ir rūpesčius. Daugeliu atvejų Aplinkos ministerija padėtį žino, tačiau pvz. miestų plėtros klausimais, ji negali įtakoti savivaldybių sprendimus, tačiau visais atvejais būtinas stiprus viešinimas, kreipimasis į aukštesnes instancijas: STT, Statybos inspekciją, Vyriausybę. Kai kurie klausimai, kaip antai Klaipėdos, - sprendžiama ministerijų ir vyriausybės lygiu. Dalį klausimų padės išspręsti jau paruoštas Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projektas, kuris, tikimasi, suvaldys "miestų išskydimą" (nevaldomą plėtrą). Įstatymu bus siekiama nustatyti aiškią tvarką, kokios savivaldybių, statytojų pareigos, kas turi prisidėti prie infrastruktūros kūrimo ir panašiai.
Viceministrė informavo, kad ministerijoje planuojama kviesti bendrą susitikimą su NVO, kuriame aptarti bendruomenėms ir NVO rūpimus klausimus ir problemas, jų sprendimus, finansavimą. Rugsėjo arba spalio mėn. planuojamas urbanistinis forumas, kuriame bendruomenės kviečiamos paruošti stendinius pranešimus.
Labai dėkojame vilniečiams - Užupio bendruomenei už priėmimą, bendruomeniečiams iš Klaipėdos ir Vilniaus už bendras temas ir aktyvų dalyvavimą diskusijoje ir ypač viceministrei Rėdai už kantrybę mūs išklausant.
Susitikimą organizavo Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga ir Vilniuus bendruomenių asociacija.

2019-05-09

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple