Kauno bendruomenių centrų asociacija

Nacionalinės NVO tarybos posėdis

Gegužės 15 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įvyko pirmasis naujos kadencijos Nacionalinės NVO tarybos, kurios nariu yra ir KBCA tarybos ir LVBOS pirmininkas Ramūnas Navickas, posėdis.

Aptarti būsimo darbo principai, tarybos nariai pasiskirstė į 4 darbo (viešųjų paslaugų perdavimo NVO, NVO finansavimo, NVO įgalinimo, teisėkūros) grupes, kurios išsirinko grupių koordinatorius, bus ruošiami grupių veiklos planus.

Diskutuota apie NVO plėtros įstatymo projekto, lobizmo ir teisėkūros įstatymų projektų eigą bei problemas, apie NVO aktyvesnį dalyvavimą, ruošiant Nacionalinės pažangos programą, ateinančio laikotarpio ES struktūrinių fondų planavimą. Posėdis buvo pakankamai produktyvus, norėtųsi, kad NVO tarybos veikla teiktų realią naudą Lietuvos NVO sektoriui.

Naujasis nacionalinės NVO tarybos pirmininkas yra Edvinas Regelskis, Lietuvos Maltos ordino organizacinės plėtros vadovas.

2019-05-16

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple