Kauno bendruomenių centrų asociacija

Dėl savanorio dalyvavimo savanoriškoje veikloje pripažinimo jo praktinio darbo ir/ar mokymosi patirtimi tvarkos aprašo

Nuo liepos 1 dienos įsigaliojo ne tik naujos redakcijos Savanoriškos veiklos įstatymas, kuriame patikslinta savanoriškos veiklos sąvoka, išskirtos ilgalaikė ir trumpalaikė savanoriškos veiklos, nustatyti apribojimai, atribojantys savanorišką veiklą nuo darbo santykių toje pačioje organizacijoje, iš esmės keičiamas savanoriškos veiklos reguliavimas, kaippvz., kaip savanoriams turės būti kompensuojamos patirtos išlaidos, kokias išlaidas galima atlyginti savanoriams, kada galima išmokėti avansu ir t.t., bet ir įsigalioja patvirtintas savanorio dalyvavimo savanoriškoje veikloje pripažinimo jo praktinio darbo ir (ar) mokymosi patirtimi tvarkos aprašas.
Aprašas reglamentuoja savanorių savanoriškoje veikloje įgytų kompetencijų pripažinimo patirtimi principus, prašymų pripažinti savanorių įgytas kompetencijas patirtimi teikimo ir nagrinėjimo tvarką.
Kompetencijų sąrašas:
1. raštingumo kompetencija
2. daugiakalbystės kompetencija
3. skaitmeninė kompetencija
4. pilietiškumo kompetencija
5. asmeninė, socialinė ir mokymosi mokytis kompetencija
6. kultūrinė ir kūrybinė kompetencija
7. verslumo kompetencija
8. matematinė kompetencija ir gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos kompetencijos.
Savanorio kompetencijas pripažinti patirtimi gali #NVO, į kurias su prašymu pripažinti savanoriškos veiklos metu įgytas kompetencijas patirtimi kreipiasi savanoris.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įpareigota parengti ir paskelbti rekomendacijas dėl savanorių savanoriškos veiklos metu įgytų kompetencijų vertinimo priimančiojoje organizacijoje tvarkos iki 2025 m. sausio 1 d.
Plačiau Tvarkos aprašą ir apie šias kompetencijas rasite: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a863d800353111efbdaea558de59136c?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2MZKHG4zlCJsBdZ2fPkMH7knInrSjqKaHp6CII-9zuVQRxINQ0zrrzBdA_aem_fSto67mJEBDeucdvLdJriQ
Naujasis Savanoriškos veiklos Įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402802/asr
Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro informacija.

2024-07-05

Visos naujienos

© 2011-2024 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple