Kauno bendruomenių centrų asociacija

Paskelbti SADM 2014 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso rezultatai

Socialinė apsaugos ir darbo ministerija paskelbė 2014 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso rezultatus.
Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2014 metais konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. A1–332 „Dėl nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2014 metais konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo ir projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“ ir atsižvelgiant į Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų vertinimo ir atrankos komisijos siūlymus (2014 m. rugpjūčio 8 d. protokolas Nr. D5-222), Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2014 m. rugpjūčio 8 d. potvarkiu Nr. A3-111 nuspręsta skirti lėšas konkurso būdu atrinktiems projektams.
Visi projektai paskelbti čia:

2014 m. finansuojamų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų sąrašas

 2014 m. nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų rezervinis sąrašas

 Informacija pareiškėjams, kuriems skirtas dalinis finansavimas:

PAREIŠKĖJAI, kuriems skirtas dalinis finansavimas iki rugpjūčio 13 d. turi patikslinti sąmatą (paraiškos 5 punktas) ir priemonių / veiklų planą (paraiškos 4 punktas), nurodant, kokia apimtimi bus vykdomas projektas, aiškiai nustatydami įgyvendinamo projekto privalomus atlikti darbus, surengti renginius, suteikti paslaugas ir pan., bei patvirtinti, kad priimtas sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte numatytus tikslus (laisvos formos raštas). Dokumentai turi būti pasirašyti įstaigos vadovo.

Patikslintus sąmatą ir priemonių / veiklų planus bei patvirtinimą siųskite el. paštu – sigita.stakyte@socmin.lt.

 Informacija pareiškėjams, kurie įrašyti į rezervinį sąrašą:

Pareiškėjai, kurie įrašyti į 2014 m. nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų rezervinį sąrašą, į finansavimą galės pretenduoti jei pareiškėjai, kuriems skirtas finansavimas, nesudarys valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties, atsisakys dalies lėšų ar nutrauks sutartį.

Pareiškėjai, kurių paraiškos nebuvo finansuotos, papildomai bus informuoti raštu, nurodant nefinansavimo priežastis.

Kauno bendruomenių centrų asociacija Taip pat laimėjo šį konkursą.

 www.socmin.lt informacija

 

2014-08-11

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple